SrpskiСрпскиMagyar
19.06.2021. Subota

 izbori 2020

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

18.03.2020.

USLUŽNI CENTAR OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ OD 18. MARTA NEĆE RADITI SA STRANKAMA

 OPŠTINSKA UPRAVA OBAVEŠTAVA GRAĐANE DA USLUŽNI CENTAR UPRAVE OD 18. MARTA 2020. GODINE, NEĆE RADITI SA STRANKAMA.

POZIVAMO SVE GRAĐANE KOJI ŽELE DA OSTVARE ILI IZMIRE OBAVEZE PRED UPRAVOM DA NE DOLAZE LIČNO U OPŠTINU, VEĆ DA SE OBRATE NA TELEFONSKE BROJEVE 024/4730-010 I 024/4730-003

 POZIVOM NA NAVEDENE BROJEVE TELEFONA GRAĐANI ĆE DOBITI SVE POTROBNE INFORMACIJE U VEZI SA SVOJIM PRAVIMA I OBAVEZAMA ILI ĆE BITI DOVEDENI U VEZU SA NADLEŽNIM SLUŽBENICIMA.

 USLUŽNI CENTAR OPŠTINSKE UPRAVE MALI IĐOŠ OSTAĆE ZATVOREN  DOK TRAJE VANREDNO STANjE U REPUBLICI SRBIJI.

  

NAČELNIK OŠTINSKE UPRAVE

                                                                                                    ZORAN PUSTAHIJA18.03.2020.

Promjena u radu Opštinske uprave opštine Mali Iđoš

18.03.2020.

 

Opštinska uprava opštine  Mali Iđoš ovim putem obavještava sve građane da Uslužni centar Opštinske  uprave, od srijede 18. marta 2020. godine, neće raditi sa strankama.

 

Pozivamo sve građane koji žele da ostvare prava ili izmire obaveze da NE DOLAZE LIČNO u zgradu Opštine, već da se obrate na dole navedene telefonske brojeve.

 

Pozivom na navedene brojeve telefona građani će dobiti sve potrebne informacije u vezi sa svojim pravima i obavezama ili će biti dovedeni u vezu sa nadležnim službenicima.

 

Uslužni centar Opštinske uprave opštine  Mali Iđoš ostaće zatvoren dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji.

 

 

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU, ZAJEDNIČKE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SKUPŠTINSKE POSLOVE

 

USLUŽNI CENTAR 024 4730 010 lokal 123 – Pisarnica

 

DJEČJI DODATAK, RODITELjSKI DODATAK, ENERGETSKI ZAŠTIĆENI KUPAC, PORODILjSKO ODSUSTVO, BORAČKA I INVALIDSKA ZAŠTITA 024 4730 010 lokal 102

 

MATIČARI  024 4730 010 lokal 105

 

ODELjENjE ZA BUDžET, FINANSIJE, LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Eržebet Segi 064 84 89 512

 

ODELjENjE ZA PRIVREDU, POLjOPRIVEDU GRAĐEVINARSTVO URBANIZAM I STAMBENE KOMUNALNE POSLOVE

Mladen Malavrazić 024 4730 010 lokal 120

Ida Kančar- ozakonjenje 024 4730 010 lokal 12917.03.2020.

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi
Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS“, br. 31 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja.

Član 2.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje licima na javnim mestima, kao i da naredi pojedinim licima ili grupama lica koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena zaraznom bolesti COVID-19 da borave na adresi svog prebivališta, odnosno boravišta, sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 3.

Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja, kao i da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima (prihvatni centri za migrante i sl.).

Član 4.

Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru.
U zatvorenom prostoru zabranjuju se sva okupljanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje u skladu sa ovom odlukom izdaje ministar unutrašnjih poslova.
Odlukom Vlade, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove uredbe prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine.
Zadužuju se nadležne izborne komisije da obezbede i čuvaju postojeću izbornu dokumentaciju do nastavka sprovođenja izbornih radnji i izbora.
Sprovođenje izbornih radnji nastaviće se od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 110-2515/2020
U Beogradu, 15. marta 2020. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

 

Prvi potpredsednik Vlade,

Ivica Dačić, s.r.


 
 
 
 


13.03.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

 05.03.2020.

Izašao je dvadesettreći broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".02.03.2020.

Postovani,

Obaveštavamo vas da je Vlada donela Odluku o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 48/19.

Odredbama člana 45a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20, u daljem tekstu: Zakon), odnosno, čl. 37-44. Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19), utvrdjene su nadleznosti oko organizovanja i sprovodjenja ranog javnog uvida povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

U tom smislu, Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, organizuje Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

Radi oglašavanja ranog javnog uvida, dostavljamo materijale koje je potrebno objaviti na internet stranici jedinice lokalne samouprave, danom zapocinjanja ranog javnog uvida, odnosno u ponedeljak 2. marta 2020. godine.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15. dana, u periodu od 2. do 16. marta 2020. godine.

Izlaganje elaborata na rani javni uvid obavlja se elektronski.27.02.2020.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 i 3/2020) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana 26.02.2020. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI MALI IĐOŠ
i raspisuje
O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ07.02.2020.

Opština Mali Iđoš je u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja dodelila 105 dečijih auto sedišta roditeljima koji žive na teritoriji opštine i organizovala obuku za njihovu pravilnu upotrebu. Opština Mali Iđoš kupila je i dodelila 90 sedišta, a Agencija za bezbednost saobraćaja 15 sedišta za decu, težine od 9 do 36 kg.

Predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović govorio je roditeljima o stradanju dece u nezgodama i značaju pravilnog korišćenja dečijih auto sedišta. Stamatović je istakao da je od 10-oro dece koja su poginula u saobraćajnim nezgodama u 2019. godini, njih 7 stradalo kao putnik u automobilu. Upravo zato, ovakva akcija koju su zajednički organizovale Opština i Agencija imala je za cilj povećanje upotrebe dečijih auto sedišta i promenu svesti kod roditelja koji treba da prihvate činjenicu o neophodnoj i pravilnoj upotrebi dečijih auto sedišta kada se mališani prevoze.

Predsednik opštine Mali Iđoš, Marko Lazić, istakao je da je bezbednost dece u saobraćaju jedan od prioriteta, te se iz tog razloga realizuje ova akcija. Ovo je treći put po redu da se realizuje ova akcija.

Izvori: abs.gov.rs i yueco.rs31.01.2020.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore predstavnicima 22 lokalne samouprave u AP Vojvodini za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima vodoprivrede i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, saobraćajne infrastrukture, energetske efikasnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja i u oblasti razvoja sporta. Reč je o projektima koji se realizuju preko konkursa Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine. Uručivanju ugovora prisustvovao je i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević.

Mirović je danas dodelio i ugovore za nastavak finansiranja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Malom Iđošu, kao i ugovor za izgradnju magistralnog kolektora fekalne kanalizacije u opštini Mali Iđoš. Vrednost ovih ugovora je 493 miliona dinara.

Svečano uručenje ugovora bilo je upriličeno u holu zgrade Pokrajinske vlade, a ispred opštine Mali Iđoš svečanosti je prisustvovao i ugovore potpisao Marko Lazić, predsednik opštine.29.01.2020.

Izašao je dvadesetdrugi broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".