SrpskiСрпскиMagyar
18.09.2021. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

19.03.2020.

Na osnovu člana 29. Zakona o odbrani i Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, u uslovima proglašenog vanrednog stanja imajući u vidu mere i ograničenja uvedena Odlukom o proglašenju vanrednog stanja i člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće dana 18.03.2020. godine donelo je

 

OBAVEŠTENJE
ZA GRAĐANE OPŠTINE MALI IĐOŠ

Član 1.

Obaveštavaju se građani Opštine Mali Iđoš da je usled uvođenja vanrednog stanja povodom opasnosti od širenja korona virusa formirana je Stručna Komisija za praćenje situacije u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 70 godina starosti sa terenskim aktivistama.

Zadatak Stručne Komisije je praćenje situacije u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 70 godina starosti radi obezbeđivanja donošenja hrane, lekova i organizovanja lekarske pomoći na kućne adrese.

Građani koji su stariji od 70 godina i koji žele da se prijave za uslugu dostave mogu se prijaviti na brojeve telefona pozivnog centra od dana 18.03.2020. godine u periodu od 7.00 do 17.00 časova:
Broj pozivnog centra 1. je:
+381695990851 Ildiko Nađmeljkuti Kiškovač
koordinator - na mađarskom jeziku

Broj pozivnog centra 2. je:
+381642538152 Dejan Prnjat
zamenik koordinatora - na srpskom jeziku

 

Brojevi telefona lekarske pomoći u slučaju simptome korona virusa:
Dom Zdravlja Mali Iđoš +3814730236

Ambulanta Feketić +3814738044

Ambulanta Lovćenac +3814735018

 

Broj Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš:

+3814731434

 

Broj Policijske stanice Mali Iđoš:

+3814730665

Član 2.

                       

Ovo Obaveštenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoši putem sredstava javnog informisanja.

 

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš                                          Predsednik Opštinskog veća Opštinsko veće                                                      
Br.: 06-17-2/2020-01                                                                s.r. Marko Lazić
Dana: 18.03.2020. godine
Mali Iđoš
 19.03.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE MALI IĐOŠ                                
BR.:
V820-1-2/2020

Datuma: dana 18.03.2020. godine

Mali Iđoš

 

Na osnovu člana 29. Zakona o odbrani i Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, u uslovima proglašenog vanrednog stanja imajući u vidu mere i ograničenja uvedena Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš dana 18.03.2020. godine donosi

 

NAREDBU   

 

Član 1.

1. Skraćuje se radno vreme svih ugostiteljskih objekata na maksimum od 7 do 19 časova uz poštovanje zaključka Vlade Republike Srbije o zabrani javnog okupljanja u zatvorenim prostorijama iznad 50 ljudi

2. Skraćuje se radno vreme svih prodavnica na maksimum od 6 do 19 časova

3. Nalaže se prestanak rada svih predškolskih ustanova

4. Nalaže se prestanak dnevnog boravka u UG „Izida“

5. Nalaže se prestanak rada svih centara i klubova za starije (penzionere)

6. Nalaže se prestanak rada svih sportskih objekata i održavanja kulturnih manifestacija

7. Nalaže se Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš da formira pozivni centar i tim za praćenje situacije u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 70 godina radi obezbeđivanja donošenja hrane, lekova i organizovanja lekarske pomoći na kućne adrese, kao i da obavesti javnost o brojevima telefona pozivnog centra

8. Nalaže se Načelniku Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, direktorima javnih ustanova i javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Mali Iđoš da omoguće rad od kuće zaposlenima koji su teški hronični bolesnici i starijima od 60 godina

 

Član 2.

Ova Naredba primenjuju se od dana 18.03.2020. godine. Sprovođenje ove naredbe kontrolisaće, pored nadležnih republičkih organa i nadležni organi Opštinske uprave opštine Mali Iđoš.

 

Član 3.

Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoši putem sredstava javnog informisanja.

 

Predsednik štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš:

s.r. Marko Lazić19.03.2020.

Na osnovu člana 29. Zakona o odbrani i Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, u uslovima proglašenog vanrednog stanja imajući u vidu mere i ograničenja uvedena Odlukom o proglašenju vanrednog stanja i člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće dana 18.03.2020. godine donelo je

 

REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SITUACIJE U CILJU PRUŽANJA INFORMACIJA GRAĐANIMA I PRUŽANJA POMOĆI LICIMA PREKO 70 GODINA STAROSTI

Član 1.

 

Imenuje se Stručna Komisija za praćenje situacije u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 70 godina starosti u sledećem sastavu:

 1. Ildiko Nađmeljkuti Kiškovač iz Malog Iđoša - koordinator
 2. Dejan Prnjat iz Feketića - zamenik koordinatora
 3. Zlatko Popović iz Lovćenca - aktivista na terenu
 4. Radovan Dakić iz Feketića - aktivista na terenu
 5. Miloš Žmukić iz Feketić - aktivista na terenu
 6. Dejan Škeljić iz Lovćenca - aktivista na terenu
 7. Ištvan Šandor iz Malog Iđoša - aktivista na terenu
 8. Mark Čeke iz Malog Iđoša - aktivista na terenu
 9. Adriana Perlaki iz Feketića - aktivista na terenu
 10. Valentina Gal iz Feketića - aktivista na terenu

Stručna Komisija može da angažuje volontere na dobrovoljnoj osnovi.

 

Član 2.

 

Pravne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stručne Komisije obavlja:

 1. Branko Tatalović iz Lovćenca - diplomirani pravnik
 2. Ištvan Šarkezi iz Feketića - diplomirani pravnik

 

Član 3.

 

Zadatak Stručne Komisije je praćenje situacije u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 70 godina starosti radi obezbeđivanja donošenja hrane, lekova i organizovanja lekarske pomoći na kućne adrese.

 

Član 4.

 

Formira se pozivni centar sa 0-24 dostupnosti na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine Mali Iđoš.
Broj pozivnog centra 1. je:
+381695990851 Ildiko Nađmeljkuti Kiškovač
koordinator - na mađarskom jeziku

Broj pozivnog centra 2. je:
+381642538152 Dejan Prnjat
zamenik koordinatora - na srpskom jeziku

 

Član 5.

 

Stručna Komisija ima obavezu da sarađuje sa Štabom za vanredne situacije opštine Mali Iđoš, Domom zdravlja „Dr. Marton Šandor“ Mali Iđoš, Centrom za socijalni rad opštine Mali Iđoš, Crvenim Krstom Opštine Mali Iđoš, Policijskom stanicom Mali Iđoš, Opštinskom upravom opštine Mali Iđoš, JP „Komunal“ Mali Iđoš i svim ostalim nadležnim organima na opštinskom, pokrajinskom i državnom nivou.

Član 6.

 

Stručna Komisija ima obavezu dnevnog izveštavanja predsednika opštine Mali Iđoš, zamenika predsednika opštine Mali Iđoš, predsednika Skupštine opštine Mali Iđoš, zamenika predsednika Skupštine opštine Mali Iđoš i sekretara Skupštine opštine Mali Iđoš

 

Aktivisti na terenu imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa zaključkom Komisije SO Mali Iđoš za kadrovska i administrativna pitanja od dana 18.03.2020. godine do ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 7.

 

Ovo Rešenje se primenjuje od 18.03.2020. godine do ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije.

Član 8.

 

Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoši putem sredstava javnog informisanja.

 

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš                                          Predsednik Opštinskog veća Opštinsko veće                                                      
Br.: 06-17-1/2020-01                                                               s.r. Marko Lazić
Dana: 18.03.2020. godine
Mali Iđoš
       18.03.2020.

USLUŽNI CENTAR OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ OD 18. MARTA NEĆE RADITI SA STRANKAMA

 OPŠTINSKA UPRAVA OBAVEŠTAVA GRAĐANE DA USLUŽNI CENTAR UPRAVE OD 18. MARTA 2020. GODINE, NEĆE RADITI SA STRANKAMA.

POZIVAMO SVE GRAĐANE KOJI ŽELE DA OSTVARE ILI IZMIRE OBAVEZE PRED UPRAVOM DA NE DOLAZE LIČNO U OPŠTINU, VEĆ DA SE OBRATE NA TELEFONSKE BROJEVE 024/4730-010 I 024/4730-003

 POZIVOM NA NAVEDENE BROJEVE TELEFONA GRAĐANI ĆE DOBITI SVE POTROBNE INFORMACIJE U VEZI SA SVOJIM PRAVIMA I OBAVEZAMA ILI ĆE BITI DOVEDENI U VEZU SA NADLEŽNIM SLUŽBENICIMA.

 USLUŽNI CENTAR OPŠTINSKE UPRAVE MALI IĐOŠ OSTAĆE ZATVOREN  DOK TRAJE VANREDNO STANjE U REPUBLICI SRBIJI.

  

NAČELNIK OŠTINSKE UPRAVE

                                                                                                    ZORAN PUSTAHIJA18.03.2020.

Promjena u radu Opštinske uprave opštine Mali Iđoš

18.03.2020.

 

Opštinska uprava opštine  Mali Iđoš ovim putem obavještava sve građane da Uslužni centar Opštinske  uprave, od srijede 18. marta 2020. godine, neće raditi sa strankama.

 

Pozivamo sve građane koji žele da ostvare prava ili izmire obaveze da NE DOLAZE LIČNO u zgradu Opštine, već da se obrate na dole navedene telefonske brojeve.

 

Pozivom na navedene brojeve telefona građani će dobiti sve potrebne informacije u vezi sa svojim pravima i obavezama ili će biti dovedeni u vezu sa nadležnim službenicima.

 

Uslužni centar Opštinske uprave opštine  Mali Iđoš ostaće zatvoren dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji.

 

 

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU, ZAJEDNIČKE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SKUPŠTINSKE POSLOVE

 

USLUŽNI CENTAR 024 4730 010 lokal 123 – Pisarnica

 

DJEČJI DODATAK, RODITELjSKI DODATAK, ENERGETSKI ZAŠTIĆENI KUPAC, PORODILjSKO ODSUSTVO, BORAČKA I INVALIDSKA ZAŠTITA 024 4730 010 lokal 102

 

MATIČARI  024 4730 010 lokal 105

 

ODELjENjE ZA BUDžET, FINANSIJE, LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Eržebet Segi 064 84 89 512

 

ODELjENjE ZA PRIVREDU, POLjOPRIVEDU GRAĐEVINARSTVO URBANIZAM I STAMBENE KOMUNALNE POSLOVE

Mladen Malavrazić 024 4730 010 lokal 120

Ida Kančar- ozakonjenje 024 4730 010 lokal 12917.03.2020.

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi
Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS“, br. 31 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja.

Član 2.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje licima na javnim mestima, kao i da naredi pojedinim licima ili grupama lica koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena zaraznom bolesti COVID-19 da borave na adresi svog prebivališta, odnosno boravišta, sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 3.

Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja, kao i da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima (prihvatni centri za migrante i sl.).

Član 4.

Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru.
U zatvorenom prostoru zabranjuju se sva okupljanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje u skladu sa ovom odlukom izdaje ministar unutrašnjih poslova.
Odlukom Vlade, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove uredbe prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine.
Zadužuju se nadležne izborne komisije da obezbede i čuvaju postojeću izbornu dokumentaciju do nastavka sprovođenja izbornih radnji i izbora.
Sprovođenje izbornih radnji nastaviće se od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 110-2515/2020
U Beogradu, 15. marta 2020. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

 

Prvi potpredsednik Vlade,

Ivica Dačić, s.r.


 
 
 
 


13.03.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

 05.03.2020.

Izašao je dvadesettreći broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".02.03.2020.

Postovani,

Obaveštavamo vas da je Vlada donela Odluku o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 48/19.

Odredbama člana 45a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20, u daljem tekstu: Zakon), odnosno, čl. 37-44. Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19), utvrdjene su nadleznosti oko organizovanja i sprovodjenja ranog javnog uvida povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

U tom smislu, Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, organizuje Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

Radi oglašavanja ranog javnog uvida, dostavljamo materijale koje je potrebno objaviti na internet stranici jedinice lokalne samouprave, danom zapocinjanja ranog javnog uvida, odnosno u ponedeljak 2. marta 2020. godine.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15. dana, u periodu od 2. do 16. marta 2020. godine.

Izlaganje elaborata na rani javni uvid obavlja se elektronski.27.02.2020.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 i 3/2020) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsednik opštine MALI IĐOŠ je dana 26.02.2020. godine, doneo
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI MALI IĐOŠ
i raspisuje
O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ