SrpskiСрпскиMagyar
2021.02.25. Csütörtök

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2019.02.01.

Kommunális közvállalatunk ügyvitele új szolgáltatással bővült.

A hatékonyság és gyors munkavégés jegyében új, internetes ügyfélalkalmazást indítottunk a felhasználóink számára.

A felhasználóink új ONLINE lehetőségei a felhasználói fiókon keresztül:
1. E-mail-es számlázás
2. Online hiba bejelentés
3. Online vízóra állás bejelentése

1. E-mail-es számlázás: E-mail címe megadásával, igénybe veheti elektronikus számlázási szolgáltatásunkat. Kommunális számlákat elektronikusan küldjük a klasszikus postai, ill. papírforma helyett.
2. Online hiba bejelentés: Megjegyzéseit és észrevételeit, dolgozóinkkal, valamint hibabejelentésekkel kapcsolatos értesítéseit /közvilágítással és vízhálózattal kapcsolatban/ bejelentheti a honlapon keresztül.
3. Online vízóra bejelentés: Mostantól lehetőség nyílik rá, hogy bejelentsék a saját vízóra állásukat az internetes felületünkön, ezáltal pedig 5% kedvezményben részesülnek a szolgáltatásra.

Új tartalmakkal, aktuális információkkal kapcsolatban keresse honlapunkat: www.jpkomunal.rs2019.01.29.

A kultúráról szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 13/2016  és 30/2016 szám-kiig.), Kishegyes község költségvetéséből támogatott/közösen támogatott kulturális programok/projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. szakasza, (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2017 szám) és Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 30/2018 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
pénzeszközök odaítélésére kulturális programok/projektek támogatására vagy közös támogatására a 2019. évben

A pályázat egész évben nyitott, illetve azon eszközök felhasználásáig, melyek e célra előlátottak a 2019. évi községi költségvetéssel.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2019.01.29.

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011szám-egyéb törvény), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök kiutalására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 4-14. szakasza, polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 30/2018 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
egyesületek programjainak/projektjeinek támogatására vagy társtámogatására a 2019. évben

A pályázat átadási határideje: 2019. február 11-től - 2019. március 22. napjának 14:00 órájáig.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2019.01.28.

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011 egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 30/2018) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa kiírja a következő

PÁLYÁZATOT
a közérdekű  humán tevékenységek   programjainak/projektjeinek támogatására vagy résztámogatására a 2019. évben

A pályázat Kishegyes község honlapján való megjelenésétől számítva 8 napig van nyitva.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2019.01.28.

Kishegyes község sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019. január 25-én kiírja a következő

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
programok és projektek támogatására vagy társtámogatására sport területén Kishegyes község 2019. évi költségvetéséből

A pályázat 2019. január 25-től nyitott, Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozattal e célra előlátott eszközök elhasználásáig.

Több információ és letölthető dokumentáció ITT található.2019.01.15.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15 és 80/17 szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017 és 111/2017 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2019. január 15-én meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE
2018.12.17.2018.12.14.

A kishegyesi községi képviselő-testület ülésén elfogadták a 2019-re szóló költségvetést – Jövőre megkezdődik a víztisztító berendezés építése – Csökkennek a községi illetékek

Kishegyes község községi képviselő-testülete jelenlegi összetételében pénteken tartotta 24. rendes ülését. A napirenden 12 pont szerepelt, köztük olyan jelentős is, mint a 2019. évi költségvetés. Baranyi Szilárd, az önkormányzat pénzügyi osztályának vezetője ennek kapcsán elmondta lapunknak, hogy igen komoly és nagy összegű költségvetést állítottak össze a jövő évre vonatkozóan.

– Az idei költségvetéshez képest a 2019. évinek 54 százaléka a kommunális infrastruktúra kiépítésére lesz fordítva. Tehát az 1 milliárd 67 millió dináros költségvetésből 540 millió dinár van előirányozva erre a célra. Elmondhatjuk, hogy ezeknek az eszközöknek a fele már biztosítva van, ugyanis 204 millió dinárt már beleépítettek a tartományi költségvetés-tervezetbe, a kishegyesi víztisztító berendezés építésére. Reményeink szerint a nagyberuházási keretekből is kapunk 250-300 millió dinárt a szennyvízcsatorna kiépítésére. A községi költségvetés a köztársasági pénzügyminisztérium utasításai alapján lett összeállítva. Természetesen figyelembe vettük a költségvetési felhasználók igényeit is – mondta el az osztályvezető, majd azt is megtudtuk tőle, hogy az idei költségvetéshez képest a jövő évinek az összege több mint száz százalékkal lesz magasabb. Ez természetesen a már említett nagy összegű beruházásoknak köszönhető. Baranyi elmondta, hogy az önkormányzat már 20 éve készül ezekre a fejlesztésekre, amiket most a tartomány jóváhagyott. Meglátása szerint a tartományi döntésre hatással volt, hogy a tartományi kormány elnöke és a tartományi parlament elnöke személyesen is megtekintette a szennyezett Krivaja folyót.

A költségvetéshez kapcsolódott még három napirendi pont – számolt be lapunknak Szűgyi István, a képviselő-testület elnöke.

– Az önkormányzat dolgozóinak létszámára vonatkozó napirendi pont is a költségvetésre támaszkodik, akárcsak egy külső cég megbízására vonatkozó. A zárszámadás ellenőrzésére minden évben egy külső céget bérelünk fel, hogy pártatlanul nézze át. A költségvetéshez köthető az is, hogy a helyi kommunális illetékeket nagymértékben csökkentettük a 2018-as év elejéhez képest. A mostani határozatot az érintett felek bevonásával készítettük el. A vállalkozókkal, cégtulajdonosokkal közösen olyan árakat határoztunk meg, amelyek számukra és az önkormányzat számára is elfogadhatók – számolt be a községi képviselő-testület elnöke.

Az ülésen a képviselők megszavazták a Regionális Hulladéktároló Kft. munkatervének a módosítását is. Szűgyi ennek kapcsán elmondta, hogy erre azért volt szükség, mert még mindig nem kezdett működni a hulladéktároló, így változik az év elején meghatározott illeték is, amit az önkormányzatnak kell befizetnie. Az elnök fontos napirendi pontnak nevezte a község közlekedésbiztonsági stratégiájára vonatkozó végzést is. Ez 2021-ig lesz érvényes, és rendőrség bevonásával készült el.

Forrás: Magyar szó