SrpskiСрпскиMagyar
2021.02.25. Csütörtök

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2020.06.16.

Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi közigazgatás
Szám:Sl/ 2020
Kelt:2020. június 16-án
Kishegyes


A KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MUNKATESTÜLETE KISHEGYES KÖZSÉGBEN

Értesítjük Önöket, hogy 2020. június 19-én és 20-án, 8,00 és 20,00 óra között, a munkatestület következő tagjai ügyelnek és fogadják azon értesítéseket, miszerint a választópolgár (magatehetetlen vagy akadályozott személy) a szavazóhelyen kívül szándékozik szavazni:

 1. Zoran Pustahija mob:0648489505
 2. Stefan Vulević mob:0649100815
 3. Milena Kosović mob:0616016443
 4. Nyírádi Klaudia mob:0631677252

Községi közigazgatás vezetője-munkatestület koordinátora

Zoran Pustahija2020.06.12.

AZ A VÁLASZTÓPOLGÁR, AKI NEM TUD A SZAVAZÓHELYEN SZAVAZNI (SZEMÉLYEK, AKIK EGÉSZSÉGÜGYI OKOK MIATT NEM TUDNAK A SZAVAZÓHELYRE JÖNNI, FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK VAGY MAGATEHETETLEN IDŐS SZEMÉLYEK), SZAVAZÁSI SZÁNDÉKÁRÓL KÖTELES ÉRTESÍTENI A SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁGOT, LEGKÉSŐBB 11 ÓRÁIG A SZAVAZÁS NAPJÁN, AZAZ 2020. JÚNIUS 21-ÉN

 

KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA2020.06.09.

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ, ÁLLAMI TULAJDONBAN ÁLLÓ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET 2021. ÉVI ELŐBÉRLETI JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA

Minden jogi és magánszemély:

- aki állattenyésztéssel foglalkozik

- aki öntözőrendszerrel rendelkezik az állami mezőgazdaségi földterületen

-aki infrastrukturális létesítményekkel rendelkezik az állami mezőgazdaségi földterületen

 

További információt Nikolić Slavicatól kaphatnak a 024/730-010-es telefonszámon (127-es mellék) vagy személyesen Kishegyes községi közigazgatásánál.

 

A felhívás és a kérvény letölthető a www. kishegyes.com  honlapról vagy megtekinthető a helyi közösségek hirdetőtábláján.

 

A kérvény és a szükséges dokumentáció kézbesítésének határideje 2020. október 31.

 Községi közigazgatás2020.05.25.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG

Községi közigazgatás

 

                                                                  ÉRTESÍTÉS

A Szerbia Vasutak részéről, Kishegyes község Községi közigazgatásán keresztül, elkezdődött az expropriáció, illetve az ingatlan feletti használati jog adminisztratív átruházása, amely több parcellát is érint Bácsfeketehegy, Szeghegy és Kishegyes k.k.-ben, felújítás, korszerűsítés és a Belgrád-Újvidék-Szabadka-államhatár kétvágányú vasútvonalának kiépítése céljából, szakasz: Újvidék-Verbász-Kishegyes-Topolya-Szabadka-államhatár (Kelebia) (SZK Hivatalos Közlönye, 32/17 sz.), és mindezt a Szerb Köztársaság számára kiemelt jelentőségű vonali-infrastrukturális létesítmények kiépítési és felújítási projektje megvalósítása érdekében történő külön eljárásokról szóló törvény alapján (SZK Hivatalos Közlönye, 9/2020 sz.), és a Szerb Kormány 2020.04.22-i, 05 340-2969/2020 sz. záradékával összhangban, amely meghatározta, miszerint az említett infrastrukturális projekt kiemelt jelentőségű a Szerb Köztársaság számára, és ez a záradék az említett törvény alkalmazásának alapja. Az expropriáció, illetve az adminisztratív átruházás felhasználója a Szerb Köztársaság, de a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra szükségleteihez.

        Kiemeljük, hogy a Szerb Köztársaság számára kiemelt jelentőségű vonali-infrastrukturális létesítmények kiépítési és felújítási projektje megvalósítása érdekében történő külön eljárásokról szóló törvény 1. szakasza 3. bekezdése szerint előírt, hogy minden, jelen törvény rendelkezéseivel összhangban lefolytatott eljárás sürgősnek tekintendő, és minden gazdasági társaság és közvállalat, illetve egyéb, közmegbízatást végző szerv és intézmény, haladéktalanul köteles kiadni a hatásköréhez tartozó okiratokat.

        Az említett törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az ingatlanok feletti adminisztratív átruházás esetén is, amely mint közérdek megállapított, az említett törvénnyel összhangban.

        Az expropriációs javaslat magába foglalhatja az ön tulajdonát vagy résztulajdonát képező parcellát is.

        Az említett törvény rendelkezései szerint eljárva, amennyiben az expropriációs javaslat magába foglalja az ön tulajdonát vagy résztulajdonát képező parcellát is, kézbesítjük Önnek a beterjesztett javaslatot, a teljes kísérő dokumentummal együtt, hogy legkésőbb annak átvátelétől számított 5 napon belül, írásban, illetve a jegyzőkönyvre tett nyilatkozat formájában, a jelen szerven keresztül, nyilatkozzon a következőkről:

 1. Egyet ért-e a beterjesztett javaslattal, az Ön parcellájának expropriációjával kapcsolatban, a Belgrád-Újvidék-Szabadka-államhatár kétvágányú vasútvonal felújítása, korszerűsítése és kiépítése céljából, szakasz: Újvidék-Verbász-Kishegyes-Topolya-Szabadka.
 2. Van-e az Ön parcelláján bármilyen épület (még ha illegállis is), vetés vagy ültetvény. Amennyiben van, mindent soroljon fel, az Ön kijelentéseinek expropriációról szóló végzésbe való feljegyzése érdekében, mindezt a szakértő terepre való kimenete céljából, azok összeírásának, illetve igazságos térítmény megállapításának érdekében.  

Amennyiben legkésőbb az átirat és dokumentáció átvátelétől számított 5 napon belül nem nyilatkozik az exproriációs javaslatról, írásban vagy a jegyzőkönyvre tett nyilatkozattal, a jelen szerven keresztül, a végzés az Ön nyilatkozata nélkül kerül meghozatalra, mivel tisztában van a beterjesztett javaslattal.

Az Ön nyilatkozatának beérkezését követően, illetve a nyilatkozatra előlátott határidő lejártával, az illetékes szerv köteles azonnal, de legkésőbb a nyilatkozatra előlátott határidő lejártát követő öt napon belül, az említett törvénnyel előírt egyéb feltételek teljesítése mellett, meghozni az exproriációról szóló törvényt.

Megjegyezzük, hogy ha megszületik az expropriációról szóló végzés és az jogerőssé válik, a javaslatot előterjesztő indítványozó köteles kézbesíteni az expropriált ingatlan térítményének formájáról és  magasságáról szóló javaslatot, a végzés jogerőssé válásától számított 15 napon belül. A javaslatot továbbítjuk Önnek, annak megismerése céljából, valamint a térítményről szóló egyezmény esetleges megkötése érdekében, a jelen szerven keresztül, amennyiben nincs kifogása a javaslat ellen. Ha nem elégedett a javaslattal, a jelen szerv hivatalos úton kézbesíti a tárggyal kapcsolatos okiratokat a Szabadkai Alapfokú Bíróság peren kívüli eljárásokkal foglalkozó osztályának-Topolyai részleg, a térítmény megállapítása érdekében.

Kelmeljük, hogy a Szerb Köztársaság számára kiemelt jelentőségű vonali-infrastrukturális létesítmények kiépítési és felújítási projektje megvalósítása érdekében történő külön eljárásokról szóló törvény szerint (SZK Hivatalos Közlönye, 9/2020 sz.) előírt, hogy amennyiben valamely kérdést a jelen törvény nem szabályoz, abban az esetben az expropriációt, általános közigazgatási eljárást szabályzó törvény rendelkezéseit és egyéb rendszerbeli törvényt kell alkalmazni.

Ebből kifolyólag, ha az Ön parcellája nagyobb parcella feldarabolásával jött létre a jelen eljárás lefolytatása céljából, és úgy véli, nincs tovább gazdasági érdeke a fennmaradt rész használatának, illetve ha a fennmaradt részen ellehetetlenített vagy jelentős mértékben megnehezített a megélhetőség, az expropriációs törvény 10. szakaszával összhangban kérvényt nyújthat be az ingatlan fennmaradt részének, illetve azon parcella expropriálására is, amely az expropriáció végrehajtását követően maradt fenn. Az ilyen jellegű kérvény a létesítmény kiépítésének befejezésétől, illetve a munkálatok befejezésétől számított 2 éven belül nyújtható be (Expropriációs törvény 30. szakasza)

Tehát, az Ön parcellájának expropriációjáról szóló végzés meghozatala, Szerb Köztársaság számára kiemelt jelentőségű vonali-infrastrukturális létesítmények kiépítési és felújítási projektje megvalósítása érdekében történő külön eljárásokról szóló törvény szerint, nem zárja ki az Ön arra vonatkozó jogát, hogy törvényes határidőn belül, amennyiben úgy gondolja, hogy arra ok áll fenn az Expropriációs törvény 10. szakasza szerint, kérvényt nyújtson be a jelen közigazgatásnak a fennmaradt rész expropriálására is. 2020.05.25.


2020.05.11.

É R T E S Í T É S

ügyfélfogadásról

 

A rendkívüli állapot megszüntetését követően a Szerb Köztársaságban, 2020. május 11-től, az ügyfelek személyesen is jelentkezhetnek Kishegyes község Községi közigazgatásának Ügyfélfogadójában.

Az ügyfeleket egyenként fogadjuk, 8,00 és 13,00 óra között, a következő, COVID-19 fertőző betegség terjedése megakadályozása érdekében történő intézkedések kötelező betartásával:

 1. 1.     A község épületébe kizárólag maszkban lehet bejönni.
 2. 2.     Az épületbe lépést követően kötelező a lábbeli fertőtlenítése.
 3. Bejövetelkor kötelező a kézfertőtlenítés. A kézfertőtlenítő a falon található.
 4. 4.     Az ügyfélfogadóban egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat.
 5. A községháza előtti, az udvarban vagy a folyosón történő várakozás során kötelezően be kell tartani a 2 méteres távolságot.

A község polgárainak és a Községi közigazgatás alkalmazottai egészségének megőrzése érdekében, javasoljuk, hogy az ügyfelek telefonon vagy e-mailben jelentkezzenek.

+381 24 4 730 010

ou.maliidos@gmail.com2020.05.04.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Sz.: B 820-1-10/2020

Kelt: 2020. május 4-én

Kishegyes

 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. május 4-én meghozza a következő

ZÁRADÉKOT

 1. 1.      szakasz

            Engedélyezett, hogy az étel- és italárusítást magába foglaló kiskereskedelmi tevékenységet végző jogi személyek és vállalkozók 2020. május 4-től végezzék ezt a tevékenységet, illetve, hogy a felhasználót kiszolgálják közvetlenül zárt helyiségben is és  nyitott kerthelyiségben is – a jelen záradékkal és a munkaadó által meghatározott okirattal előírt megelőző intézkedés alkalmazása mellett. A szolgáltatást nyújtó jogi személyek és vállalkozók (munkaadók) kötelesek alkalmazni minden olyan megelőző intézkedést, amely kihatással van a munkavállalók és a szolgáltatás felhasználók biztonságára és egészségére, különös tekintettel azokra, amelyek a SARS-CoV-2 vírus előidézte COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak (munkafolyamat megszervezése, amely biztosítja a személyek közötti legalább két méteres távolság betartását, a helyiségek, padló, berendezés, gépek, szerszámok és felszerelés kötelező fertőtlenítését, minden felhasználó részére történő szolgáltatásnyújtást követően, kötelező védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használatát – a nyitott helyiségben történő szolgáltatásnyújtás esetén, valamint további intézkedések, korlátozott számú személyek tartózkodása a helyiségben, a 2 métertől kisebb távolság esetén pedig üveg-, műanyag- vagy hasonló elválasztó használata,  a helyiségek, padló, berendezés, gépek, szerszámok és felszerelés kötelező fertőtlenítése, minden felhasználó részére történő szolgáltatásnyújtást követően, kötelező védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használata, mind a munkavállalók, mind a szolgáltatást igénybevevők részéről – zárt helyiségben történő szolgáltatásnyújtás esetén), és ennek értelmében külön, intézkedések alkalmazására vonatkozó tervet kell hozni, amely a kockázat felméréséről szóló okirat szerves részét képezi, és amelyet a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó törvénnyel és előírásokkal összhangban kell meghozni.

A külön és klasszikus szerencsejáték szervezők folytathatják a játékszervezést, olyan objektumokban, amelyek területe nem nagyobb mint 400m2, azzal a feltétellel, hogy minden megelőző intézkedést alkalmaznak, amelyek a SARS-CoV-2 vírus előidézte COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak, és amellyel biztosítják a munkavállalók és szolgáltatás felhasználók biztonságát (korlátozott számú személy tartózkodása a helyiségben, távolság betartása, illetve két személy közötti, legalább 2m távolság, kisebb távolság esetén pedig üveg-, műanyag- vagy hasonló elválasztó használata,  (a helyiségek, padló, berendezés, gépek, szerszámok és felszerelés kötelező fertőtlenítése, minden felhasználó részére történő szolgáltatásnyújtást követően, kötelező védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használata, mind a munkavállalók, mind a szolgáltatást igénybevevők részéről, étel- és italkiszolgálás lehetősége nélkül), és ennek értelmében külön, intézkedések alkalmazására vonatkozó tervet hozhatnak, amely a kockázat felméréséről szóló okirat szerves részét képezi, és amelyet a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó törvénnyel és előírásokkal összhangban kell meghozni.

Engedélyezett a parkokban és rekreációra és sportolásra előlátott közterületeken való tartózkodás, azzal a feltétellel, hogy minden megelőző intézkedést alkalmaznak, amelyek a SARS-CoV-2 vírus előidézte COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak, nem tartózkodhat ott ötnél több személy, távolság betartása, illetve két személy közötti legalább 2m távolság, kötelező védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használata, és egyéb, fertőző betegség terjedésének megakadályozására irányuló megelőző intézkedés.

2. szakasz

A jelen záradék 2020. május 4-től alkalmazandó.

3. szakasz

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, valamint a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

                                                                                                                                                                            Marko Lazić

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka2020.04.27.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Sz.: B 820-1-9/2020

Kelt: 2020. április 27-én

Kishegyes

 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. április 27-én meghozza a következő

ZÁRADÉKOT

 1. 1.      szakasz

            Engedélyezett, hogy a gazdasági társaság, egyéb jogi személy és vállalkozó 2020. április 27-től Kishegyes község területén a következő szolgáltatásnyújtást végezze: fodrászat, kozmetika, pedikűr, manikűr, fitnesz klub és edzőterem, szolárium, masszázs szalon és egyéb arc- és testápolás, azzal a feltétellel, hogy minden megelőző intézkedést alkalmaznak, különös tekintettel azokra, amelyek a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak, és amellyel biztosítják a munkavállalók és szolgáltatás felhasználók biztonságát (korlátozott számú személyek tartózkodása a helyiségben, a helyiségek, padló, berendezés, gépek, szerszámok és felszerelés kötelező fertőtlenítése, minden felhasználó részére történő szolgáltatásnyújtást követően, az elhasznált papír-, műanyag- és szövet rövidáru kötelező cseréje, kötelező védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használata), és ennek értelmében külön, intézkedések alkalmazására vonatkozó tervet hozhatnak, amely a kockázat felméréséről szóló okirat szerves részét képezi, és amelyet a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó törvénnyel és előírásokkal összhangban kell meghozni.

2. szakasz

A jelen záradék 2020. április 27-től alkalmazandó. A jelen parancs végrehajtását, az illetékes köztársasági szervek mellett, Kishegyes község Községi közigazgatásának illetékes szervei is ellenőrzik.

3. szakasz

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, valamint a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

                                                                                                                                                                            Marko Lazić

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka2020.04.21.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Sz.: B 820-1-7/2020

Kelt: 2020. április 20-án

Kishegyes

 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. április 20-án meghozza a következő

PARANCSOT

 1. 1.      szakasz

            Azon építőipari munkáltatók Kishegyes község területén, akik a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozattal kihirdetett rendkívüli állapot ideje alatt, illetve 2020. március 15-ét követően felfüggesztették a munkát, 2020. április 21-től folytathatják azt, a lehető legnagyobb kapacitással, minden, munkavállalók biztonságára és egészségére kiható, megelőző intézkedés alkalmazása mellett, különös tekintettel azokra, amelyek a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak (fertőtlenítés és védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használata), és ennek értelmében külön, intézkedések alkalmazására vonatkozó tervet hozhatnak, amely a kockázat felméréséről szóló okirat szerves részét képezi, és amelyet a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó törvénnyel és előírásokkal összhangban kell meghozni. A munkavállalók kötelesek betartani a munkáltató felelős személye által megadott utasításokat, és alkalmazni az előírt, illetve meghatározott intézkedéseket, amelyek a személyes védelmet szolgáló felszerelés használatára vonatkoznak.

            A szolgáltatást nyújtó (pl. gumijavítók, autómechanikusok, cipészek, szabók, tisztítók, autóiskolák) és kiskereskedelmi (pl. könyvkereskedés, autókkal, motorokkal és kerékpárokkal, technikai áruval, építőanyaggal és hasonlókkal kereskedők) munkáltatók Kishegyes község területén, 2020. április 21-től folytathatják a munkát, a lehető legnagyobb kapacitással, kivéve azokat, akiknek tilos a tevékenység végzése, mivel tevékenységük, természetüknél fogva, több személy összejövetelét foglalja magába zárt helyen, illetve a szolgáltatás nyújtója és fogadója közötti közeli érintkezést (pl. fodrászat, szépségszalon, konditerem és hasonló), így nagyobb veszélyt jelentenek a fertőző betegség terjedésére. A munka folytatása során a munkáltatók kötelesek a munkavállalóknak és a szolgáltatás felhasználóinak biztosítani, illetve lehetővé tenni azon megelőző intézkedések alkalmazását, amelyek kihatnak a munkavállalók, illetve a szolgáltatás felhasználóinak biztonságára és egészségére, különös tekintettel azokra, amelyek a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak (távolság betartása, fertőtlenítés és védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használata), és ennek értelmében külön, intézkedések alkalmazására vonatkozó tervet hozhatnak, amely a kockázat felméréséről szóló okirat szerves részét képezi,

és amelyet a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó törvénnyel és előírásokkal összhangban kell meghozni.  

            Kishegyes község területén lévő piacok, amelyek a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozattal kihirdetett rendkívüli állapot ideje alatt, illetve 2020. március 15-ét követően felfüggesztették a munkát, 2020. április 21-től folytathatják azt. A munka folytatása során a munkáltatók – a piacot irányítók kötelesek a munkavállalóknak és a szolgáltatás felhasználóinak (standok bérlői és látogatók, azaz vásárlók) biztosítani, illetve lehetővé tenni azon megelőző intézkedések alkalmazását, amelyek kihatnak a munkavállalók, illetve a szolgáltatás felhasználóinak biztonságára és egészségére, különös tekintettel azokra, amelyek a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak (távolság betartása, fertőtlenítés és védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű használata), és ennek értelmében külön, intézkedések alkalmazására vonatkozó tervet hozhatnak, amely a kockázat felméréséről szóló okirat szerves részét képezi, és amelyet a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó törvénnyel és előírásokkal összhangban kell meghozni. A szolgáltatás felhasználói (standok bérlői és látogatók, azaz vásárlók) kötelesek betartani a piac munkavállalói által megadott utasításokat, és alkalmazni az előírt, illetve meghatározott intézkedéseket, amelyek a távolság betartására és a személyes védelmet szolgáló felszerelés használatára vonatkoznak.

2. szakasz

A jelen parancs 2020. április 21-tól alkalmazandó. A jelen parancs végrehajtását, az illetékes köztársasági szervek mellett, Kishegyes község Községi közigazgatásának illetékes szervei is ellenőrzik.

3. szakasz

A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, valamint a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

                                                                                                                                                                            Marko Lazić

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka