SrpskiСрпскиMagyar
2021.02.25. Csütörtök

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2020.11.18.

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI

HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Szám: V 820-1-12/2020

Kelt: 2020. november 17-én

Kishegyes

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám) alapján és COVID-19 fertőző betegség járvánnyá nyilvánításáról szóló paranccsal kapcsolatban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 37/20 szám), Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskara a 2020.11.17-én megtartott 12. rendkívüli ülésén meghozza a következő

PARANCSOT

I.

1. A közterületeken, zárt térben a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében a polgárok kötelesek védőmaszkot viselni, és azoknak, akik nem egy háztartásban élnek, be kell tartaniuk az egymás közti legalább másfél méteres távolságot, vagyis minden 4 m2 -en egy személy tartózkodhat.

2. A közterületeken, nyílt téren, ha két személy között nem tartható be a legalább másfél méteres távolság (üzletek, gyógyszertárak előtt, autóbusz megállókon stb.), kötelező a védőmaszk viselése.

3. A közúti és vasúti közösségi közlekedésben kötelező a védőmaszk viselése.

4. A Szerb Köztársaság Kormányának rendelete (SZK Hivatalos Közlönye, 138/2020 szám) szerint, 2020. november 17-től 2020. december 1- jével bezárólag a vendéglátóipari létesítmények, üzletek, bevásárlóközpontok és más kiskereskedelmi árusító helyek, színházak és mozik, játék- és fogadótermek nyitvatartási ideje oly módon korlátozódik, hogy 21.00 órától a következő nap reggel 05.00 óráig zárva kell tartaniuk, ami alól kivételt képez a gyógyszertárak nyitvatartása, a benzinkutak üzemanyag-árusítási és az éttermek ételkiszállítási tevékenysége.

5. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), melyek bevásárlóközpontokban és hasonló, kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást olyan üzletekben, melyekbe egy nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek a dolgozókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre is alkalmazni az egészségre és biztonságra hatást gyakorló valamennyi óvintézkedést, de különösen azokat, amelyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megfékezését szolgálják (a munkafolyamatok megszervezésével biztosítani kell az egy térben tartózkodók számának korlátozását, a szociális távolságtartást, illetve a két személy közötti legalább 2 méteres távolságot, üveg-, műanyag-, vagy hasonló védelmi paravánt kell alkalmazni, a helyiségeket és a padlózatot, a bútorokat, gépeket, szerszámokat és berendezéseket kötelezően fertőtleníteni kell minden egyes vendég után, és a dolgozóknak és a vendégeknek is kötelezően védőfelszerelést ill. arcmaszkot kell viselniük) és erre vonatkozóan külön tervet kell készíteniük, amely része a kockázatfelmérésről szóló okiratnak, amit a munkaés egészségvédelmi törvénynek és előírásoknak megfelelőn kell meghozni.

6. A kiskereskedelemmel foglalkozó jogi személyek és vállalkozók, melyek bevásárlóközpontokban és hasonló, kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást olyan üzletekben, melyekbe egy nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek biztosítani, hogy az üzletbe ne lépjenek, illetve abban ne tartózkodjanak olyan személyek, akik nem viselnek védőmaszkot.

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jogi személyek és vállalkozók kötelesek egy személyt (korona-felelőst) kijelölni, aki a védőmaszk-viselési kötelezettség betartásáért felel, kivéve azokat a jogi személyeket és vállalkozókat, kiknek legfeljebb három alkalmazottjuk van.

7. A zárt térben tartott nyilvános kulturális eseményeken legfeljebb 100 látogató tartózkodhat egyidejűleg, és csak oly módon, hogy minden második ülőhelyet szabadon kell hagyni, és a látogatóknak, illetve az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottaknak is kötelezően védőmaszkot kell viselniük. A szabadtéri kulturális események esetében legfeljebb 100 látogató egyidejű jelenléte engedélyezett, de a látogatóknak be kell tartaniuk az egymás közötti legalább másfél méteres távolságot, és a látogatóknak, illetve az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottaknak is kötelezően védőmaszkot kell viselniük.

8. A fertőző betegségekben szenvedő betegek kórházi kezelését végző egészségügyi intézményekben dolgozó orvos, aki megállapítja, vagy gyanít a lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 27. szakaszában megállapított fertőző betegségre, az illetékes közegészségügyi intézet epidemiológusával együttműködve meghatározza a személy elkülönítésének mértékét és kezelését, illetve elkülönítését, a törvénnyel összhangban.

Az a személy, akit kötelező mentőkocsival szállítani, a törvény 26. szakaszával összhangban, vagy az elkülönítés mértékével és kezelésével összhangban, a törvény 27. szakaszával, vagy a jelen szakasz 1. bekezdésével összhangban, köteles tartania magát az orvos utasításaihoz.

Azt a személy, aki nem tartja be az orvosi utasításokat, a jelen szakasz 2. bekezdésével összhangban, az egészségügyi intézmény bejelentése alapján kényszerből elkülönítik, a belügyminisztérium illetékes képviselőjének jelenlétében.  

A jelen parancsban foglalt intézkedések betartását a törvénnyel meghatározott illetékes szervek végzik.

II.

A jelen parancs azonnal hatályba lép.

                                                                       III.

        A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

                                                                                                             Marko Lazić, s.k.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel

foglalkozó törzskarának parancsnoka

 2020.10.19.

Kishegyes község Statútumának 64. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,7/2019) alapján, a Községi tanács 2020. október 19-én megtartott ülésén meghozta a

  

H A T Á R O Z A T O T

  

2020. október 18-án közlekedési balesetben életét vesztő két községbeli fiatal iránti tisztelete jeléül a Községi tanács 2020. október 20-át, a temetés napját Gyásznappá nyilvánítja Kishegyes község területén.

 Kishegyes község Községi tanácsa2020.10.15.

Kišhegyes község elnöke minden nap 7:00 és 20:00 között fogadja az ügyfeleket.

Kontakt tel:2020.09.03.

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI

HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Szám: V 820-1-11/2020

Kelt: 2020. szeptember 3-án

Kishegyes

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő irányításról szóló törvény 43. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 87/18 sz.), de a COVID-19 fertőző betegség járvánnyá való nyilvánításáról szóló rendelettel kapcsolatban (SZK Hivatalos Közlönye, 37/20 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara a 2020. szeptember 3-án tartott 11. rendkívüli ülésén meghozza a következő

 

                                                                PARANCSOT

I.

1.      Nyilvános kulturális-művelődési rendezvények zárt helyiségben törtőnő megtartása

esetén legfeljebb 500 látogató tartózkodhat bent egyidejűleg, mégpedig úgy, hogy minden második ülőhely szabad legyen, valamint kötelező a védőmaszk viselete mind a látogatók, mind az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottak számára.

2.      Amennyiben nyitott terepen tartják a nyilvános kulturális-művelődési rendezvényt,

legfeljebb 500 látogató tartózkodhat ott egyidejűleg, úgy, hogy a látogatók között legalább másfél méter távolság kell hogy legyen, valamint kötelező a védőmaszk viselete mind a látogatók, mind az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottak számára.

      3. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik étel és ital árusítását magába foglaló kiskereskedelmi tevékenységet vagy vendéglátóipari szolgáltatást folytatnak, végezhetik azt, vagyis kiszolgálhatják a vendégeket zárt térben és szabadtéri kerthelyiségekben is – a jelen paranccsal előírt és a munkáltató okiratában megszabott megelőző intézkedések alkalmazásával, a törvénynek és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

4. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jogi személyek és vállalkozók kötelesek a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságára és egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon történő megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két méteres távolságot, a bútorok, gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes vendégnek nyújtott szolgáltatás után, a dolgozóknak kötelezően védőfelszerelést, vagyis maszkot kell viselniük a szabadtéren nyújtott szolgáltatás alatt, továbbá a zárt helyiségben csak korlátozott számú személy tartózkodhat, ha pedig a vendégek között kevesebb mint két méter a távolság, akkor a szolgáltatás nyújtásához üvegből, műanyagból vagy hasonló anyagból készült akadályokat kell használni, a helyiségeket és a padlózatot kötelezően fertőtleníteni kell, és a vendégeknek is védőfelszerelést – maszkot kell viselniük a zárt térben nyújtott szolgáltatás idején), és erről külön tervet kell készíteniük az intézkedések alkalmazására, a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt okirat szerves részeként.

5. A vendéglátóipari létesítmények nyitvatartási idejét oly módon kell korlátozni, hogy a kerthelyiséggel nem rendelkező létesítmények és éjszakai klubok 23.00 órától 06.00 óráig zárva tartanak, míg a kerthelyiséggel rendelkező üzletek az üzlet zárt részében 23.00 órától, szabadtéri részében (a kerthelyiségben) pedig 01.00 órától 06.00 óráig nem nyújthatnak vendéglátóipari szolgáltatást.

6. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik olyan kereskedelmi központokban vagy hasonló objektumokban értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást, amelyekben kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, és melyekben a szolgáltatást olyan kisebb üzletekben nyújtják, melyekbe nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságára és egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon történő megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két méteres távolságot, továbbá a zárt helyiségben csak korlátozott számú személy tartózkodhat, ha pedig a vendégek között kevesebb mint két méter a távolság, akkor a szolgáltatás nyújtásához üvegből, műanyagból vagy hasonló anyagból készült akadályokat kell használni, biztosítani a bútorok, gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes vendégnek nyújtott szolgáltatás után,, és a dolgozóknak és a vendégeknek is védőfelszerelést – maszkot kell viselniük), és erről külön tervet kell készíteniük az intézkedések alkalmazására, ami a kockázatkezelési okirat részét képezi, amit a törvénynek és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghozni.

7. Az üzletek, kereskedelmi központok és egyéb kiskereskedelmi létesítmények nyitvatartási idejét korlátozni kell oly módon, hogy azok 23.00 órától 06.00 óráig zárva tartanak.

8. A különleges és klasszikus szerencsejátékokat rendező jogalanyok folytathatják tevékenységüket azzal, hogy kötelesek a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők tekintetében alkalmazni a dolgozók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságára és egészségére kiható valamennyi megelőző intézkedést, de különösen a COVID-19 fertőzés terjedésének megakadályozására vonatkozóakat (a munkafolyamat oly módon történő megszervezése, ami biztosítja a távolságtartást, vagyis a két személy közötti legalább két méteres távolságot, a bútorok, gépek, szerszámok és berendezések kötelező fertőtlenítését minden egyes vendégnek nyújtott szolgáltatás után, a dolgozóknak és a vendégeknek is kötelezően védőfelszerelést, vagyis maszkot kell viselniük) és erről külön tervet kell készíteniük az intézkedések alkalmazására, ami a kockázatkezelési okirat részét képezi, amit a törvénynek és a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghozni.

9. A jelen parancs intézkedései alkalmazásának felügyeletét a községi kommunális felügyelőség végzi.

 

                                                                       II.

A jelen parancs azonnal hatályba lép.

                                                                       III.

        A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

                                                                                                             Marko Lazić, s.k.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel

 

foglalkozó törzskarának parancsnoka

 • SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT
  KISHEGYES KÖZSÉG
  KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI
  HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA
  Szám: V 820-1-11/2020
  Kelt: 2020. szeptember 3-án
  Kishegyes
  Akatasztrófakockázatcsökkentésérőlésarendkívülihelyzetekbentörténőirányításról
  szólótörvény43.szakasza(SZKHivatalosKözlönye,87/18sz.),deaCOVID-19fertőző
  betegségjárvánnyávalónyilvánításárólszólórendelettelkapcsolatban(SZKHivatalos
  Közlönye,37/20sz.)alapján,Kishegyesközségrendkívülihelyzetekkelfoglalkozótörzskaraa
  2020. szeptember 3-án tartott 11. rendkívüli ülésén meghozzaa következő
  PARANCSOT
  I.
  1.Nyilvános kulturális-művelődési rendezvények zárt helyiségben törtőnő megtartása
  eseténlegfeljebb500látogatótartózkodhatbentegyidejűleg,mégpedigúgy,hogyminden
  másodikülőhelyszabadlegyen,valamintkötelezőavédőmaszkviseletemindalátogatók,mind
  az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottak számára.
  2.Amennyiben nyitott terepen tartják a nyilvános kulturális-művelődési rendezvényt,
  legfeljebb500látogatótartózkodhatottegyidejűleg,úgy,hogyalátogatókközöttlegalább
  másfélmétertávolságkellhogylegyen,valamintkötelezőavédőmaszkviseleteminda
  látogatók, mind az esemény szervezésében részt vevőalkalmazottak számára.
  3.Azokajogiszemélyekésvállalkozók(munkáltatók),akikételésitalárusításátmagába
  foglalókiskereskedelmitevékenységetvagyvendéglátóipariszolgáltatástfolytatnak,végezhetik
  azt,vagyiskiszolgálhatjákavendégeketzárttérbenésszabadtérikerthelyiségekbenis–ajelen
  paranccsalelőírtésamunkáltatóokiratábanmegszabottmegelőzőintézkedésekalkalmazásával,
  atörvénynekésamunkahelyibiztonságraésegészségvédelemrevonatkozóelőírásoknak
  megfelelően.
  4.Ajelenszakasz1.bekezdésébenemlítettjogiszemélyekésvállalkozókkötelesekadolgozók
  ésaszolgáltatásokatigénybevevőktekintetébenalkalmazniadolgozókésaszolgáltatásokat
  igénybevevőkbiztonságáraésegészségérekihatóvalamennyimegelőzőintézkedést,de
  különösenaCOVID-19fertőzésterjedésénekmegakadályozásáravonatkozóakat(a
  munkafolyamatolymódontörténőmegszervezése,amibiztosítjaatávolságtartást,vagyisakét
  személyközöttilegalábbkétméterestávolságot,abútorok,gépek,szerszámokésberendezések
  kötelezőfertőtlenítésétmindenegyesvendégneknyújtottszolgáltatásután,adolgozóknak
 • kötelezőenvédőfelszerelést,vagyismaszkotkellviselniükaszabadtérennyújtottszolgáltatás
  alatt,továbbáazárthelyiségbencsakkorlátozottszámúszemélytartózkodhat,hapediga
  vendégekközöttkevesebbmintkétméteratávolság,akkoraszolgáltatásnyújtásáhozüvegből,
  műanyagbólvagyhasonlóanyagbólkészültakadályokatkellhasználni,ahelyiségeketésa
  padlózatotkötelezőenfertőtlenítenikell,ésavendégeknekisvédőfelszerelést–maszkotkell
  viselniükazárttérbennyújtottszolgáltatásidején),éserrőlkülöntervetkellkészíteniükaz
  intézkedések alkalmazására, a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt okirat szerves részeként.
  5.Avendéglátóiparilétesítményeknyitvatartásiidejétolymódonkellkorlátozni,hogya
  kerthelyiséggelnemrendelkezőlétesítményekéséjszakaiklubok23.00órától06.00óráigzárva
  tartanak,mígakerthelyiséggelrendelkezőüzletekazüzletzártrészében23.00órától,szabadtéri
  részében(akerthelyiségben)pedig01.00órától06.00óráignemnyújthatnakvendéglátóipari
  szolgáltatást.
  6.Azokajogiszemélyekésvállalkozók(munkáltatók),akikolyankereskedelmiközpontokban
  vagyhasonlóobjektumokbanértékesítenekárutvagynyújtanakszolgáltatást,amelyekben
  kiskereskedelmitevékenységetfolytatnak,ésmelyekbenaszolgáltatástolyankisebbüzletekben
  nyújtják,melyekbenagyobbzárttérbőllehetbejutni,kötelesekadolgozókésaszolgáltatásokat
  igénybevevőktekintetébenalkalmazniadolgozókésaszolgáltatásokatigénybevevők
  biztonságára és egészségérekiható valamennyi megelőző intézkedést,de különösen a COVID-19
  fertőzésterjedésénekmegakadályozásáravonatkozóakat(amunkafolyamatolymódontörténő
  megszervezése, ami biztosítjaa távolságtartást, vagyis akét személy közötti legalábbkét méteres
  távolságot,továbbáazárthelyiségbencsakkorlátozottszámúszemélytartózkodhat,hapediga
  vendégekközöttkevesebbmintkétméteratávolság,akkoraszolgáltatásnyújtásáhozüvegből,
  műanyagbólvagyhasonlóanyagbólkészültakadályokatkellhasználni,biztosítaniabútorok,
  gépek,szerszámokésberendezésekkötelezőfertőtlenítésétmindenegyesvendégneknyújtott
  szolgáltatásután,,ésadolgozóknakésavendégeknekisvédőfelszerelést–maszkotkell
  viselniük),éserrőlkülöntervetkellkészíteniükazintézkedésekalkalmazására,amia
  kockázatkezelésiokiratrészétképezi,amitatörvénynekésamunkahelyibiztonságraés
  egészségvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghozni.
  7.Azüzletek,kereskedelmiközpontokésegyébkiskereskedelmilétesítményeknyitvatartási
  idejét korlátozni kell oly módon, hogy azok 23.00 órától 06.00 óráig zárva tartanak.
  8.Akülönlegesésklasszikusszerencsejátékokatrendezőjogalanyokfolytathatják
  tevékenységüketazzal,hogykötelesekadolgozókésaszolgáltatásokatigénybevevők
  tekintetébenalkalmazniadolgozókésaszolgáltatásokatigénybevevőkbiztonságáraés
  egészségérekihatóvalamennyimegelőzőintézkedést,dekülönösenaCOVID-19fertőzés
  terjedésénekmegakadályozásáravonatkozóakat(amunkafolyamatolymódontörténő
  megszervezése, ami biztosítjaa távolságtartást, vagyis akét személy közötti legalábbkét méteres
  távolságot,abútorok,gépek,szerszámokésberendezésekkötelezőfertőtlenítésétmindenegyes
  vendégneknyújtottszolgáltatásután,adolgozóknakésavendégeknekiskötelezően
  védőfelszerelést,vagyismaszkotkellviselniük)éserrőlkülöntervetkellkészíteniükaz
  intézkedésekalkalmazására,amiakockázatkezelésiokiratrészétképezi,amitatörvénynekésa
 • munkahelyibiztonságraés egészségvédelemrevonatkozóelőírásoknakmegfelelőenkell
  meghozni.
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

  ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

  ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

  Број: 840-1-6/2020

  Дана: 28.08.2020.год.

  М а л и   И ђ о ш

                На основу члана 43. Закоиа о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број 37/20):  Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 6. редовној седници од 28.08. 2020.године доноси

  Н А Р Е Д Б У

  I.

  1. 1.      Приликом одржавања јавпих културно-уметничких догађаја у затвореиом простору дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

  Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отворсном простору, дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

  1. 2.      Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у угоститељским као и ноћним клубовима на територији општине Мали Иђош, организују радно време на период од 06:00 до 24:00 часа уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.
  2. 3.      Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, минимаркети и др.) иврше услуге да радно време организују у периоду од 06.00 до 24.00 часа, уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

               4.Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска комунална инспекција, МУП Републике Србије – Полицијска станица Мали Иђош и други законом задужени органи.

   

  II.

  Ова Наредба ступа на снагу одмах.

   

  III

  Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“, и путем средстава јавног информисања.

   

    

                                                                         Командант Штаба за ванредне ситуације

                                                                                     општине Мали Иђош

                                                                                           Марко Лазић2020.08.28.

Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 37/2020 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. augusztus 28-án közzéteszi a következő

NYILVÁNOS HIRDETÉST

 

általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásra való jogosultság elismerésére a 2020/2021 tanévben

 

I.

Kishegyes község a Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és középiskolás tanulók  útiköltségéhez járul hozzá:

 1. A.               Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulás, akik rendszeresen utaznak lakóhelyüktől az iskoláig a tanításon való részvétel céljából

 

Az útiköltséghez való hozzájárulás feltételei:

 1. rendszeres tanulója az általános iskolának vagy középiskolának;
 2. lakóhelye Kishegyes község területén van.

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra.

A/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS:

 1. Jogosultsági  kérelem - (letölthető Kishegyes község honlapjáról, vagy átvehető az  ügyfélszolgálatnál);
 2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a tanuló a középiskola vagy általános iskola tanulója;
 3. A tanuló vagy a szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata;
 4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;

A/2 A külön kategóriákhoz tartozó tanulók részére mellékelendő dokumentáció- KÜLÖN:

 1. A szociális segélyben részesülő tanuló, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolja a szociális segélyről szóló, érvényben lévő, jogerős végzés fénymásolatát.
 2. A 2019/2020 tanév Vuk-díjasai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma fénymásolatát is.
 3. A 2019/2020 tanév generáció diákjai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett  csatolják az ezt bizonyító igazolást is.
 4. A 4,50 feletti és 5,00 átlageredménnyel rendelkező középiskolás diákok illetve a 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező általános iskolás diákok, a jelen hirdetés A/1 pontjábanban említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolai bizonyítványuk fénymásolatát, illetve a 8. osztályos bizonyítvány fénymásolatát az eredeti példányt pedig fel kell mutatni az eljárást végző hivatali személynek.
 5. Azok az általános iskolás és középiskolás tanulók, akik családi pótlékra jogosultak, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a családi pótlék jogosultságáról szóló jogerős, érvényben lévő végzés fénymásolatát.

 

MEGJEGYZÉS: A tanuló csak egyik kategória alapján jogosult hozzájárulásra.

II.

 

Az említett költségekhez való hozzájárulás az általános iskolások és középiskolások számára, az iskolaév folyamán történik (9 hónap), a nyári és téli szünidőt kivéve.

III.

A dokumentációt személyesen kell átadni, vagy postai úton eljuttatni Kishegyes község Községi közigazgatása részére (Szeghegyen és Bácsfeketehegyen a helyi irodákban), cím: Kishegyes község, Fő u. 32., 24321 Kishegyes;

A kérelmeket 2020. augusztus 28-tól 2020. szeptember 27-ig lehet átadni.

A jogosultságról és a költségekhez való hozzájárulás magasságáról az illetékes osztály dönt, a teljes dokumentáció átvételétől számított 15 napon belül.

Szerb Köztársaság

Kishegyes község

Községi tanács                                                                                      Marko Lazić

Szám: 06-38-3/2020-01

Kelt: 2020. augusztus 28-án                                                                 KT elnöke              2020.07.23.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Sz.: 840-1-5/2020

Kelt: 2020. július 23-án

Kishegyes

 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. július 23-án meghozza a következő

PARANCSOT

 1. 1.      szakasz

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara parancsot hoz, amelyben betilt Kishegyes település közterületein minden kirakodóvásárt és vásárt, amely 2020.07.26-án vasárnap került volna megszervezésre a templombúcsú alkalmával. A tiltó rendelkezés érinti a közterületekre kihelyezett más szórakoztató tartalmakat is, amelyek a gyülekezési rendeletet sértik.

Az intézkedések végrehajtásáról a községi kommunális felügyelőség, a kishegyesi rendőrőrs és egyéb, törvénnyel felhatalmazott szerv gondoskodik. Az intézkedések tiszteletben nem tartása szabálysértési felelősséget von maga után, mind a természetes, mind a jogi személy számára.

 1. 2.      szakasz

A jelen parancs 2020. július 23-tól alkalmazandó.

 

 1. 3.      szakasz

           A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a köztájákoztatási eszközökön keresztül.

                                                          Marko Lazić

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka2020.07.08.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Sz.: 820-1-3/2020

Kelt: 2020. július 8-án

Kishegyes

 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. július 8-án meghozza a következő

ZÁRADÉKOT

megelőző intézkedések foganatosításáról Kishegyes község területén, a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében

 1. 1.      szakasz
 1. Minden polgár köteles védőmaszkot viselni zárt helyiségben, és azt teljesen szabályos

módon tenni, a minimális 2 méteres távolság betartása mellett.

 1. A taxisofőrök és utasok kötelesek védőmaszkot viselni. A sofőr köteles rendszeresen

szellőztetni és fertőtleníteni a járművet, különösen azokat az elemeket, amelyekkel az utas érintkezik.

 1. A piacon kötelező a védőmaszk viselése. Ez az eladókra és a vásárlókra egyaránt

vonatkozik.

 1. A vendéglátóipari létesítmények kötelesek alkalmazni minden, a SARS-CoV-2 vírus

előidézte COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkozó megelőző intézkedést, amelyek biztosítják az alkalmazottak és vendégek biztonságát, a vendégek számára előlátott hely minimum 4m2 vendégenként, a távolság betartása, illetve két személy közötti távolság legalább két méter kell hogy legyen, kisebb távolság esetén pedig üveg, műanyag vagy hasonló elválasztót kell használni. A személyzetnek állandó jelleggel viselnie kell a védőmaszkot. A vendég csak addig nem használja a maszkot, amíg az asztalnál ül. Ez azt jelenti, hogy jövetelkor, távozáskor, illemhelyre történő kimenet és hasonló esetén köteles viselni a védőmaszkot. A bejáratnál és az illemhelyen kötelező a kézfertőtlenítő.

 1. A vendéglátóipari létesítmény nyitott részében (kerthelyiség) a vendégek számára

előlátott hely minimum 2m2 vendégenként.

-          Amennyiben lehetőség van a kerthelyiség kibővítésére, közterület elfoglalásával, az

engedélyezett, de a befogadóképesség megnövelése nélkül (asztalok és székek száma), ha ily módon csökken a fertőzésveszély a vendégekre nézve, azzal a feltétellel, hogy nem akadályozzák a gyalogosok szabad áthaladását és nem veszélyeztetik a mozgás biztonságát.

-          A vendég csak addig nem használja a maszkot, amíg az asztalnál ül. Ez azt jelenti, hogy

jövetelkor, távozáskor, illemhelyre történő kimenet és hasonló esetén köteles viselni a védőmaszkot.

 1. Az asztalokat és készletet minden használat után le kell fertőtleníteni. Minden asztalnál

és illemhelyen kötelező a kézfertőtlenítő. A készletet és az edényeket kizárólag géppel lehet elmosni. A vendéglátóipari létesítmények kötelesek betartani az illetékes szervek utasításait.

 1. Javasoljuk az esküvők, keresztelők, bulik és egyéb tömegesebb ünnepség elhalasztását,

vagy azok minimális létszámmal történő megtartását.

 1. Az óvodák kötelesek minden védelmi intézkedést alkalmazni (védőmaszk, távolság, kéz

és helyiségek fertőtlenítése). A szülőknek különösen javasoljuk, hogy amennyiben meg tudják oldani a gyermek felügyeletét otthon, ideiglenesen ne vigyék őket az iskoláskor előtti intézménybe.

 1. A szépségszalonok, fodrász szalonok, fitnesz központok és edzőtermek munkáját a

védelmi intézkedésekkel összhangban kell megszervezni (védőmaszk, távolság, kéz és helyiségek fertőtlenítése).

 1. A vallási objektumokban és vallásos szertartások alkalmával védelmi intézkedéseket kell

alkalmazni (védőmaszk, távolság, kéz és helyiségek fertőtlenítése).

 1. A lakóházakban a közös helyiségeket naponta legalább egyszer le kell fertőtleníteni.
 2. A Komunal KV végzi az utcák és közterek – egészségház és rendelők, posta, bank,

játszótér és piac körüli tér tisztítását, megfelelő fertőtlenítőszer használatával.

 1. A polgárokat időben, hatékonyan és hitelesen kell tájékoztatni, hangsúlyt fektetve a

képzésre.

 1. Zárt helyiségben legfeljebb 50 személy tartózkodhat, nyitott téren 300.
 2. Az intézkedések betartásáról a Községi kommunális felügyelőség és egyéb, törvény által

megbízott szerv gondoskodik. Az intézkedések tiszteletben nem tartása szabálysértési felelősséget von maga után, mind a természetes mind a jogi személyre vonatkozóan, valamint a létesítmény hét napra történő bezárását, amennyiben vendéglátóipari létesítményről, üzletről vagy az előzőekben említett egyéb létesítményről van szó.

 

 1. 2.      szakasz

A jelen záradék 2020. július 8-tól alkalmazandó.

 

 1. 3.      szakasz

           A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a köztájákoztatási eszközökön keresztül.

                                                          Marko Lazić, s.k.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskarának parancsnoka