SrpskiСрпскиMagyar
2021.04.20. Kedd

 izbori 2020

imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2018.05.21.

Aláírásával támogassa harcunkat a Krivaja folyót érő szennyezéssel szemben

https://www.peticije24.com/krivaja2018.05.21.

Kishegyes község önkormányzata a közelmúltban hangosítás technikával lepte meg a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény óvodáit.

Marko Lazić polgármester, Kerekes Zoltán alpolgármester és az önkormányzat képviselői személyesen vitték az aktív hangfalakat a község mind a négy ovijába. Kerekes Zoltán alpolgármester az akció kapcsán elmondta lapunknak, hogy a tartományi oktatási titkárság és az önkormányzat közösen biztosították az eszközöket a technikai felszerelésre.

- Az önkormányzat a tartományi oktatási titkárság pályázatán a községi fejlesztési irodával (KLER) közösen vett részt, és az óvodák technikai felszerelésére pályázott. Az óvodákkal korábban egyeztettünk, és arra panaszkodtak, hogy a különböző rendezvényeiken szükség lenne hangosításra. Épp ezért aktív hangszórókra, és vezeték nélküli mikrofonra pályáztunk a község mind a négy óvodája számára. A titkárság 113 ezer dinárt hagyott jóvá erre a célra, amihez az önkormányzat további 40 ezer dinárt társított. Így mind a négy óvoda megkaphatta a felszerelést – számolt be az alpolgármester.2018.05.18.

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2018. május 18-án megtartott ülésén meghozta a következő

NYILATKOZATOT
A KRIVAJA FOLYÓ SZENNYEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN

1. szakasz

Kishegyes község Képviselő-testülete aggodalmát fejezi ki a Krivaja folyó mind fokozottabb szennyezése miatt. A Krivaja a leghosszabb „őshonos” vajdasági folyó, amely 109 kilométer hosszú, és amely forrása és torkolata is Vajdaság Autonóm Tartomány területén van. A folyó szennyvízcsatornává vált. Az ipari víz és a szennyvíz meghaladta a vízfolyás teljesítőképességét. A víz nem képes lebontani a hulladékanyagokat. A szennyezés nem csupán a víz szennyezésére terjed ki, hanem kihat a levegő minőségére is. Az okok kizárólag a magánvállalatok nyereségi és fogyasztói irányulásának, valamint a rendelekzésre álló ternészeti erőforrások túlzott használatának következményeként jelentkeznek. A Szerb Köztársaság Alkotmánya előírja, hogy mindenkinek joga van az egészséges környezetre és az arról történő időbeli és teljes mértékű értesítésre, mindenki, de különösen a Szerb Köztársaság és az autonóm tartomány felelős a környezetvédelemért, és mindenki köteles óvni és javítani a környezetet. Kishegyes község Községi közigazgatása a tartományi környezetvédelmi felügyelőhöz fordult, és értesítést kért a Krivaja folyó szennyezésével kapcsolatos intézkedéskeről. Kishegyes község feljelentést tett a szabadkai Alapfokú Ügyészségnél ismertelen elkövető ellen, környezetszennyezés bűncselekményének vádjával. A kishegyesi helyi közösség, a szeghegyi helyi közösség és a bácsfeketehegyi helyi közösség is aláírásgyűjtést szervezett, így tiltakozva a Krivaja folyó szennyezése ellen. Kérjük a Környezetvédelmi Minisztériumtól és a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságtól a vízminőség megállapítását, a folyó teljes folyásának területén, a szennyező bejegyzését, valamint a szennyezés fokának megállapítását. Kérjük az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalattól a Krivaja akciótervének kidolgozását. Javasoljuk a Szerb Köztársaság Kormányának, hogy a szennyezőanyagok vízben való kibocsátásának határértékéről és azok elérésének határidejéről szóló, érvényben lévő rendelet módosításával, rövidítse le a magánvállalatok számára az akciótervek megvalósítására előlátott végleges határidőt. Számos tényező kihat arra, hogy a szennyeződés folytatódjon, a polgárok és a Krivaja folyó kárára. Az a cél, hogy a legnagyobb eredeti vajdasági folyóról úgy beszéljünk, mint a turizmus, halászat és öntözőrendszer fejlesztésére nyújtott lehetőség, nem pedig mint fekete folt Európa ökológiai térképén. A szennyezés problémájának megoldása az állam és a gazdaság sikeres együttműködésének példája kell hogy legyen.

2. szakasz

Felhatalmazzuk Kishegyes községi elnökét állami szervekhez, tartományi szervekhez, nemzetközi intézményekhez, EU intézményeihez és médiához való fordulását, a Krivaja folyó védelme érdekében.

3. szakasz

A jelen nyilatkozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.2018.05.15.

Glen Morison, Szerbia ausztrál nagykövetének Julia Fini-nek a helyettese 3 darab számítógépet adományozott az “Izida” Anya és gyermekvédelmi társulat számára.

Az “Izida” Anya és gyermekvédelmi társulat május 15-re meghírdetett sajtótájékoztatóján jelen volt Glenn Morrison nagykövethelyettes,  Marko Lazić községi elnök, Kerekes Zoltán községi elnökhelyettes és Lukács Klára szociális ügyekkel megbízott tanácstag.

Az eseményen bemutatták az úgyn. „ Hátrányos helyzet és a társadalmi kirekesztettség” elnevezésű projektumot, amely keretében szeretnék felzárkóztatni a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embereket a számítógépes oktatás segítségével. A projektum össz értéke közel 5000 ausztrál dollárnak felel meg, melyet  Ausztrália  Nagykövetsége támogatott. Ez a projektum már  5 hónapja tart és biztosítani kellett rá a megfelelő felszereléseket és az ehhez értő személyzetet. Sikerült a kezdeti nehézségekkel megbirkózni és mára már elégedett az egyesület, hogy a projektumba sikeresen be tudtak 6 diákot kapcsolni, akik gyengénlátással, diszleksziával és más egészségügyi problémákkal küzdenek. Ők sikeresen leküzdötték a félelmeiket és elsajátították a számukra külön kialakított számítógépek használatát. Stanislava Mirović oktató elmondása szerint Maja, az egyik vak felhasználó, még soha nem volt alkalma számítógépet kezelni, a támogatásnak köszönhetően mára már verseket ír a számítógép segítségével, amelyet meg is jelentetnek. A projektum sikeressége Papp Julianna elnök szerint abban rejlik, hogy teljesen fel tudja zárkóztatni a fogyatékkal elő embereket, hogy elsajátítsák a számukra kialakított számítógépeken az informatika alapjait és ez által már egy szélesebb társadalmi réteghez tudnak tartozni. Az egyesület elmondása szerint már 1999 óta fenn áll és működik, köszönve Kishegyes község Önkormányzata segítségének, valamint egyben köszönetet is mondott az ausztrál nagykövetség megjelent képviselőjének is. -  Örülök és boldog vagyok, hogy részese lehetek a projektum sikerének és, hogy támogatni tudtuk a nagykövetség részéről számítógépekkel a szervezetet és segíteni tudtunk ezeken a jó embereken – mondta Glenn Morrison, valamint kifejtette, hogy kiváló az együttműködés más területeken is Szerbia és Ausztrália között. Az “ Izida” Anya és gyermekvédelmi társulatnak a sikeres projektumért külön gratuláltak a községi elöljárók Marko Lazić és Kerekes Zoltán, és további jó munkát kívántak az egyesületnek.

Forrás: BačkaPress, Hét Nap2018.05.10.

 

KISHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÉSE A KRIVAJA FOLYÓ KAPCSÁN!

Értesítjük Kishegyes, Bácsfeketehegy és Szeghegy polgárait, hogy a TARTOMÁNYI KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐR jelentését elfogadhatatlannak tartjuk és kérelemmel fordulunk a TARTOMÁNYI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁGHOZ és a MEZŐGAZDASÁGI MINISZTÉRIUMHOZ! Ezzel párhuzamosan aláírásokat gyűjtünk a HELYI KÖZÖSSÉGEK épületeiben minden hétköznap 7.00 és 14.30 között! Az aláírásokat 2018. május 16-ig gyűjtjük! Tisztelettel megkérjük a polgárokat, hogy aláírásukkal támogassák a kezdeményezésünket!

Kishegyes 2018.05.10.2018.04.27.

Pénteken április 28-án délben a kishegyesi önkormányzat támogatási szerződést írt alá községbeli 17 civil szervezet képviselőivel. A kedvezményezett szervezetek rész vettek az önkormányzat által kiírt pályázaton, és az illetékes szakbizottság kedvezően bírálta el az általuk beadott 23 projektumot. A támogatási pályázat kapcsán Kerekes Zoltán alpolgármester és Sándor István községi tanácstag elmondták, hogy az önkormányzat számára nagy jelentőséggel bírnak a civil szervezetek. Számunkra fontos, hogy a civilek megmozduljanak, csináljanak programokat és ezekbe vonjanak be minél több olyan embert, akik eddig csak passzív szemlélők voltak. Az idén az önkormányzat összesen 2,8 millió dinárt különített el erre a célra. Ebből az első körben 2 millió 43 ezer dinárt osztottunk ki, tehát a teljes összeg nagy részét.2018.04.26.

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz - és Erdőgazdálkodási Titkárság vízhálózatokra és szennyvízrendszerek kiépítésére és felújítására kiírt pályázatán, Kishegyes község nyolc millió dinárt kapott két pályázat keretén belül.

A Tartományi kormány nevében, a Tartományi kormány alelnöke, Đorđe Milićević adta át a szerződéseket a sikeresen pályázó önkormányzatok képviselőinek. Az egybegyülteket mr Vuk Radojević, tartományi mezőgazdasági, víz - és erdőgazdálkodási titkár  is üdvözölte.

Marko Lazić, Kishegyes község elnöke elmondta, hogy Kishegyes község két sikeres pályázaton összesen nyolc millió dinárt nyert, ebből 5,5 millió dinárt új kút fúrására fordítják Bácsfeketehegyen,  2,5 millió dinár pedig a Szeghegyi kút felszerelésére van előlátva.2018.03.29.

A bácsfeketehegyi “Futura” vállalat 5tonna élelmiszert adományozott a Koszovó és Metóhián élő embereknek.

Perlaki Zoltán a “Futura” vállalat tulajdonosa és Marko Lazic kishegyes község vezetője szerződést írtak alá amely értelmében a “Futura” cég 5tonnányi élelmiszert adományoz a Koszovó és Metóhián élő emberek részére. Marko Lazic megköszönte a segítséget Perlaki Zoltánnak mondván minden segítség jól jön az ott élő emberek részére.
2018.03.26.

A beruházás értéke 45 millió dinár.

A tervek szerint az elkövetkező öt hónapban teljesen megújul a kishegyesi egészségház épülete, amely az elmúlt évtizedekben nagyon leamortizálódott. A munkálatok elkezdődtek és a tervek szerint haladnak.

Pillanatnyilag a tetőburkolat cseréje folyik amely magába öleli az új hőszigetelést is. Kishegyes község önkormányzata a 2017.es évben pályázott az egészségház felújítására és nyert is erre a célra 45 millió dinárt a Nyilvános Beruházásokat kezelő Hivatalnál. A munkálatokat az újvidéki székhelyű “GAT doo”. cég végzi valamint a szintén újvidéki “AXIS doo” építkezési iroda. Az elmúlt 15 évben a kishegyesi egészségház nagyon rossz állapotba került, a három emeletből csak a földszinti volt alkalmas használatra, mivel a tető beázott, valamint az ablakokat sem lehetett kinyitni biztonsági okokból.