SrpskiСрпскиMagyar
24.07.2021. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ U TOKU VANREDNOG STANJA
29.04.2020.

 

 

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/20), Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti covid-19 („Službeni glasnik RS“, broj 37/20), člana 27a. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13, 63/13-ispravka,108/13,142/14,68/15-dr.zakon,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19 i 72/19) i člana 63. stav 1. tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 7/19) Opštinsko veće opštine Mali Iđoš dana 27.04.2020. godine donelo je

 

ODLUKU

O NAČINU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA

POSLOVNE PROSTORE U JAVNOJ

SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ

U TOKU VANREDNOG STANJA

 

Član 1.

 

            Ovom Odlukom uređuju se načini utvrđivanja visine zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini opštine Mali Iđoš, kao i način izmirenja obaveza po osnovu stvarnih troškova korišćenja ovih poslovnih prostora koji su utvrđeni ugovorom o zakupu poslovnog prostora, za mesece april i maj 2020. godine.

 

Član 2.

 

            Zakupcima poslovnih prostora u svojini opštine Mali Iđoš, kojima je naredbama opštinskog štaba za vanredne situacije ili Odlukom Vlade Republike Srbije, a vezano  za proglašeno vanredno stanje, zabranjeno obavljanje delatnosti za vreme trajanja vanrednog stanja, umanjuje se ugovorena zakupnina za mesece april i maj 2020. godine u iznosu od 100%.

            Zakupcima poslovnih prostora u svojini opštine Mali Iđoš, kojima nije naredbama opštinskog štaba za vanredne situacije ili Odlukom Vlade Republike Srbije, a vezano za proglašeno vanredno stanje,  zabranjeno obavljanje delatnosti za vreme trajanja vanrednog stanja, umanjuje se ugovorena zakupnina za mesece april i maj 2020. godine u iznosu od 50%.

 

Član 3.

 

            Zakupci poslovnih prostora iz člana 2. ove Odluke kojima je umanjena ugovorena zakupnina za mesece april i maj 2020. godine dužni su isplatiti puni iznos stvarnih (režijskih) troškova za ove mesece.

 

 

 

 

 

 

Član 4.

 

            Zakupodavac opština Mali Iđoš je dužna da fakturu za zakupninu poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Mali Iđoš za mesec mart 2020. godine obračuna u ugovorenom iznosu, kao i stvarne troškove, u celosti.

 

 

Član 5.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

 

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš                                          Predsednik Opštinskog veća Opštinsko veće                                                      
Br.: 06-24-1/2020-01                                                               Marko Lazić
Dana: 27.04.2020. godine
Mali Iđoš