SrpskiСрпскиMagyar
24.07.2021. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Naredba
01.02.2021.

 

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

Broj: V 820-2/2021

Dana: 01.02.2021.god.

Mali Iđoš

 

 

 

Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/2018) a u vezi sa Uredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 37/20), Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 2. vanrednoj sednici od 01.02.2021. godine, donosi

 

N A R E D B U

 

I

 

  1. Dozvoljava se korišćenje objekata koji su namenjeni za sport i rekreaciju (sportske hale) u vremenu od 05.00 do 22.00 časova, svakog radnog dana i vikendom.
  2. Obavezuju se korisnici objekata navedenih u tački 1. ove Naredbe da se nakon svakog korišćenja objekta izvrši neophodna dezinfekcija i da se njihovo korišćenje obezbedi uz poštovanje mera predviđenih Uredbama o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19.

 

II.

 

            Ova Naredba stupa na snagu odmah.

 

 

                                                                        III.

 

 

Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“ i putem sredstava javnog informisanja.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Komandant Štaba

                                                                                     za vanredne situacije

                                                                                     opštine Mali Iđoš

                                                                                Marko Lazić