SrpskiСрпскиMagyar
24.07.2021. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Zaključak
17.01.2021.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

Broj:

Dana: 17.01.2021.g.

M a l i   I đ o š

 

 

Na osnovu člana  43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Skužbeni glasnik Republike Srbije “, broj 87/2018) Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš na prvoj vanrednoj sednici u 2021. godini, održanoj dana 17.01.2021. godine, na osnovu predloga Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš, a u skladu sa dopisom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Štab za vanredne situacije donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

I

 

            U skladu sa preduzimanjem svih mera u borbi protiv pandemije izazvane virusom COVID-19  i sa ciljem efikasnijeg sprovođenja imunizacije stanovništva određuje se sledeći punkt za masovnu imunizaciju za područje opštine Mali Iđoš:

 

  1. Punkt Dom zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš, Zanatlijska 1.

 

Svi zainteresovani građani mogu da se jave svojim izabranim lekarima u cilju ostvarivanja prava na imunizaciju.

 

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“, i putem sredstava javnog informisanja.

 

 

 

                                                                                 Komandant  Štaba

                                                                                    za vanredne situacije

                                                                                        opštine Mali Iđoš

                                                                                    Marko Lazić, s.r.