SrpskiСрпскиMagyar
2021.01.22. Péntek

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Határozat
2020.11.24.

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 39. szakasza 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdése 8. pontja és 44. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 – egy. törvény, 101/2016 – egyéb törvény és 47/2018 szám) és Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz., 2019.03.28.) és Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskarának 2020.11.24-i, V 820-1-13/2020 záradéka alapján, a polgármester meghozza a következő

 

 

HATÁROZATOT

rendkívüli helyzet kihirdetéséről Kishegyes község területén

 

  1. A COVID-19 fertőző betegség miatti járványhelyzet súlyosbodása miatt, rendkívüli helyzetet hirdetünk Kishegyes község területén, 2020. november 24-én 12,00 órától.

 

  1. A rendkívüli helyzet kihirdetése a védelmi intézkedések hatékonyabb végrehajtása, valamint a lakosság életének és egészségének védelme érdekében történik.

 

  1. A jelen határozat végrehajtásáról Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskara gondoskodik, a katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. és 44. szakaszával összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám).

 

  1. A jelen határozatot továbbítani kell az Észak-bácskai körzet körzeti válságkezelő törzskarának, a Köztársasági válságkezelő törzskar válságkezelő részlegének, a szabadkai válságkezelő törzskar osztályának, közvállalatoknak, intézményeknek, valamint a védelmi és mentési intézkedésekben résztvevőknek.

 

  1. A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.  

            

Szám: 016-1-122/2020-01

Kishegyes

Kelt: 2020. november 24-én

 

                                                                                                       POLGÁRMESTER 

                                                                  

                                                                                                           ______________________

                                                                                                                    Marko Lazić