SrpskiСрпскиMagyar
2021.01.22. Péntek

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

PARANCS
2020.11.18.

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT

KISHEGYES KÖZSÉG

KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI

HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA

Szám: V 820-1-12/2020

Kelt: 2020. november 17-én

Kishegyes

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény 43. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18 szám) alapján és COVID-19 fertőző betegség járvánnyá nyilvánításáról szóló paranccsal kapcsolatban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 37/20 szám), Kishegyes Község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskara a 2020.11.17-én megtartott 12. rendkívüli ülésén meghozza a következő

PARANCSOT

I.

1. A közterületeken, zárt térben a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében a polgárok kötelesek védőmaszkot viselni, és azoknak, akik nem egy háztartásban élnek, be kell tartaniuk az egymás közti legalább másfél méteres távolságot, vagyis minden 4 m2 -en egy személy tartózkodhat.

2. A közterületeken, nyílt téren, ha két személy között nem tartható be a legalább másfél méteres távolság (üzletek, gyógyszertárak előtt, autóbusz megállókon stb.), kötelező a védőmaszk viselése.

3. A közúti és vasúti közösségi közlekedésben kötelező a védőmaszk viselése.

4. A Szerb Köztársaság Kormányának rendelete (SZK Hivatalos Közlönye, 138/2020 szám) szerint, 2020. november 17-től 2020. december 1- jével bezárólag a vendéglátóipari létesítmények, üzletek, bevásárlóközpontok és más kiskereskedelmi árusító helyek, színházak és mozik, játék- és fogadótermek nyitvatartási ideje oly módon korlátozódik, hogy 21.00 órától a következő nap reggel 05.00 óráig zárva kell tartaniuk, ami alól kivételt képez a gyógyszertárak nyitvatartása, a benzinkutak üzemanyag-árusítási és az éttermek ételkiszállítási tevékenysége.

5. Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), melyek bevásárlóközpontokban és hasonló, kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást olyan üzletekben, melyekbe egy nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek a dolgozókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre is alkalmazni az egészségre és biztonságra hatást gyakorló valamennyi óvintézkedést, de különösen azokat, amelyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megfékezését szolgálják (a munkafolyamatok megszervezésével biztosítani kell az egy térben tartózkodók számának korlátozását, a szociális távolságtartást, illetve a két személy közötti legalább 2 méteres távolságot, üveg-, műanyag-, vagy hasonló védelmi paravánt kell alkalmazni, a helyiségeket és a padlózatot, a bútorokat, gépeket, szerszámokat és berendezéseket kötelezően fertőtleníteni kell minden egyes vendég után, és a dolgozóknak és a vendégeknek is kötelezően védőfelszerelést ill. arcmaszkot kell viselniük) és erre vonatkozóan külön tervet kell készíteniük, amely része a kockázatfelmérésről szóló okiratnak, amit a munkaés egészségvédelmi törvénynek és előírásoknak megfelelőn kell meghozni.

6. A kiskereskedelemmel foglalkozó jogi személyek és vállalkozók, melyek bevásárlóközpontokban és hasonló, kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben értékesítenek árut vagy nyújtanak szolgáltatást olyan üzletekben, melyekbe egy nagyobb zárt térből lehet bejutni, kötelesek biztosítani, hogy az üzletbe ne lépjenek, illetve abban ne tartózkodjanak olyan személyek, akik nem viselnek védőmaszkot.

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő jogi személyek és vállalkozók kötelesek egy személyt (korona-felelőst) kijelölni, aki a védőmaszk-viselési kötelezettség betartásáért felel, kivéve azokat a jogi személyeket és vállalkozókat, kiknek legfeljebb három alkalmazottjuk van.

7. A zárt térben tartott nyilvános kulturális eseményeken legfeljebb 100 látogató tartózkodhat egyidejűleg, és csak oly módon, hogy minden második ülőhelyet szabadon kell hagyni, és a látogatóknak, illetve az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottaknak is kötelezően védőmaszkot kell viselniük. A szabadtéri kulturális események esetében legfeljebb 100 látogató egyidejű jelenléte engedélyezett, de a látogatóknak be kell tartaniuk az egymás közötti legalább másfél méteres távolságot, és a látogatóknak, illetve az esemény szervezésében részt vevő alkalmazottaknak is kötelezően védőmaszkot kell viselniük.

8. A fertőző betegségekben szenvedő betegek kórházi kezelését végző egészségügyi intézményekben dolgozó orvos, aki megállapítja, vagy gyanít a lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 27. szakaszában megállapított fertőző betegségre, az illetékes közegészségügyi intézet epidemiológusával együttműködve meghatározza a személy elkülönítésének mértékét és kezelését, illetve elkülönítését, a törvénnyel összhangban.

Az a személy, akit kötelező mentőkocsival szállítani, a törvény 26. szakaszával összhangban, vagy az elkülönítés mértékével és kezelésével összhangban, a törvény 27. szakaszával, vagy a jelen szakasz 1. bekezdésével összhangban, köteles tartania magát az orvos utasításaihoz.

Azt a személy, aki nem tartja be az orvosi utasításokat, a jelen szakasz 2. bekezdésével összhangban, az egészségügyi intézmény bejelentése alapján kényszerből elkülönítik, a belügyminisztérium illetékes képviselőjének jelenlétében.  

A jelen parancsban foglalt intézkedések betartását a törvénnyel meghatározott illetékes szervek végzik.

II.

A jelen parancs azonnal hatályba lép.

                                                                       III.

        A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a köztájékoztatási eszközökön keresztül.

                                                                                                             Marko Lazić, s.k.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel

foglalkozó törzskarának parancsnoka