SrpskiСрпскиMagyar
03.12.2020. Четвртак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Јавне набавке у току

 


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА У НАСЕЉУ ЛОВЋЕНАЦ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНСОТИ


ЈАБНА НАБАВКА БРОЈ 404-57/2019-01

 


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА У НАСЕЉУ ЛОВЋЕНАЦ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 404-55/2019-01

 

План јавних набавки за 2019. годину -измена бр.8
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:
ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ Pартија1

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 404-55/2019-01
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:
ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 404-54/2019-01
Позиција у Плану набавки: 1.1.7.
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број ЈН: 404-53/2019-01


 

План јавних набавки за 2019. годину -измена бр.8


 

План јавних набавки за 2019. годину -измена бр.7


 

Јавна набавка мале вредности услуге - осигурања
Број ЈН: 404-50/2019-01

 


 

Јавна набавка радова: Санација просторије за испраћај-Капела у Фекетићу
Број ЈН: 404-51/2019-01Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Јавна набавка радова: Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош
Број ЈН: 404-47/2019-01

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈН број: 404-45/2019-01
План набавки: 1.1.4
Дана: 06.09.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова:
Услуге надзора за извођење радова на изградњи централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош
ЈН број: 404-39/2019-01
План набавки: 1.2.5.
Дана: 08.08.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности радова:
Изградња дечијег игралишта у Ловћенцу
ЈН број: 404-42/2019-01
Дана: 02.08.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка
Извођење радова на инвестиционом одржавању капеле у Ловћенцу
ЈН број: 404-41/2019-01
Дана: 02.08.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка:
Реконструкција Дома културе у Ловћенцу
ЈН број: 404-40/2019-01
Дана: 02.08.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу
ЈН број: 404-37/2019-01
План набавки: 1.3.1
Дана: 01.08.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова:
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош
ЈН број: 404-34/2019-01
Дана: 30.07.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка добара: Три трактора
ЈН број: 404-29/2019-01
Дана: 05.07.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Уређење атарских путева и отресишта у насељу Фекетић
ЈН број: 404-32/2019-01
Дана: 02.07.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности радова са услугом
Израда документације и извођење радова на бушењу, опремању и повезивању бунара у Ловћенцу
ЈН број: 404-30/2019-01
Дана: 24.06.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Дневне услуге у заједници - дневни боравак особа са инвалидитетом
ЈН број: 404-31/2019-01
План набавки: 1.2.8
Дана: 19.06.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
Број публикације: RHP-W4-VHG/COMP4-2015
Дана: 03.06.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Сузбијање-третирања комараца и крпеља на територији општине Мали Иђош
ЈН број: 404-27/2019-01
Дана: 24.05.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова
Летње одржавањe локалних путева и улица на територији општине Мали Иђош
ЈН број: 404-25/2019-01
Дана: 23.05.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка добара: Репрезентација
ЈН број: 404-23/2019-01
План набавки: 1.1.3
Дана: 25.04.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Дневне услуге у заједници - дневни боравак особа са инвалидитетом
ЈН број: 404-19/2019-01
План набавки: 1.2.8
Дана: 15.04.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Дневне услуге у заједници - помоћ у кући
ЈН број: 404-18/2019-01
План набавки: 1.2.9
Дана: 15.04.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка добара: Репрезентација
ЈН број: 404-14/2019-01
План набавки: 1.1.3
Дана: 05.04.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка: Канцеларијског материјала
ЈН број: 404-15/2019-01
План набавки: 1.1.1
Дана: 05.04.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Набавка погонског горива за службене аутомобиле
ЈН број: 404-13/2019-01
План набавки: 1.1.2
Дана: 01.04.2019.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка добара: Три трактора
ЈН број: 404-10/2019-01
Дана: 07.03.2019.

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ