SrpskiСрпскиMagyar
24.07.2021. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Završene javne nabavke - 2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka dobara: Nabavka automobila
JN broj: 404-32/2018-01
Plan nabavki: 1.1.12
Dana: 19.11.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka radova: Investiciono održavanje objekta OŠ „Vuk Karadžić“ u Lovćencu
JN broj: 404-31/2018-01
Plan nabavki: 1.3.6.
Dana: 31.10.2018.

 

 

 

 

 


Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 20 seoskih domaćinstava izbeglih lica na teritoriji Opštine Mali Iđoš
Broj publikacije: RHP-W5-404-30/2018-01
Dana: 25.10.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Izgradnja tribina na objektu za sport i fizičku kulturu-fudbalski stadion u Feketiću
JN broj: 404-16/2018-01
Plan nabavki: 1.3.4
Dana: 16.10.2018.

 

 

 

 

 


JAVNA NABAVKA USLUGE: OSIGURANJA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JN broj: 404-28/2018-01
Plan nabavki: 1.2.3
Dana: 12.09.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti dobara: NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
JN broj: 404-27/2018-01
Plan nabavki: 1.1.5
Dana: 06.09.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka usluga: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OZAKONjENjE OBJEKATA: OSNOVNA ŠKOLA „NIKOLA ĐURKOVIĆ“ FEKETIĆ, OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ LOVĆENAC I SPORTSKA HALA U FEKETIĆU
JN broj: 404-26/2018-01
Dana: 13.08.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka: Nabavka goriva za grejanje oblikovana po partijama
PARTIJA 1: GASNO ULjE EKSTRA LAKO EVRO EL
PARTIJA 2: ULjE ZA LOŽENjE NISKOSUMPORNO GORIVO SPECIJALNO - MAZUT NSG-S
JN broj: 404-20/2018-01
Plan nabavki: 1.1.2
Dana: 16.07.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Uređenje atarskih puteva i otresišta u opštini Mali Iđoš
JN broj: 404-18/2018-01
Plan nabavki: 1.3.5
Dana: 25.06.2018.

 

 

 

 

 


JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU: IZBOR PRIVATNOG PARTNERA U PROJEKTU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ČIJI JE PREDMET ZAMENA POSTOJEĆIH KOTLOVA NA GASNO ULjE EKSTRA LAKO I MAZUT KOTLOVIMA NA PRIRODNI GAS UZ UGOVORNO ISPORUČIVANjE TOPLOTNE ENERGIJE
JN broj: 404-17/2018-01
Dana: 22.06.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Izrada, opremanje i povezivanje bunara BL-1 na izvorištu naselja Lovćenac
JN broj: 404-14/2018-01
Plan nabavki: 1.3.3
Dana: 31.05.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Izgradnja, opremanje i povezivanje bunara BF-A4/17 na izvorištu vodovoda u naselju Feketić
JN broj: 404-15/2018-01
Plan nabavki: 1.3.4
Dana: 29.05.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka usluga: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u naseljima Feketić, Lovćenac i Mali Iđoš
JN broj: 404-13/2018-01
Plan nabavki: 1.2.6
Dana: 23.05.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva
Broj publikacije: RHP-W5-404-12/2018-01
Dana: 21.05.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka: Kancelarijskog materijala
JN broj: 404-6/2018-01
Plan nabavki: 1.1.1
Dana: 03.04.2018

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Nabavka pogonskog goriva za službene automobile
JN broj: 404-7/2018-01
Plan nabavki: 1.1.3
Dana: 04.04.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka radova: Izgradnja i sanacija saobraćajne infrastrukture u opštini Mali Iđoš
JN broj: 404-3/2018-01
Plan nabavki: 1.3.1
Dana: 30.03.2018.

 

 

 

 

 


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka dobara: Reprezentacija
JN broj: 404-5/2018-01
Plan nabavki: 1.1.4
Dana: 28.03.2018.