SrpskiСрпскиMagyar
03.12.2020. Четвртак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Завршене јавне набавке - 2016. и раније

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Саобраћајно уређење и техничке мере побољшања безбедности саобраћаја кружне раскрснице на државном путу IIА-100 у Фекетићу
ЈН број: 404-20/2016-01
План набавки: 1.3.1
Дана: 21.11.2016.
Рок за достављање понуда: 28.11.2016. до 11:00 часова

 

Јавна набавка радова
Саобраћајно уређење и техничке мере побољшања безбедности саобраћаја кружне раскрснице на државном путу IIА-100 у Фекетићу
ЈН број: 404-13/2015-01
План набавки: 1.3.2
Дана: 08.09.2016.
Рок за достављање понуда: 10.10.2016. до 11:00 часова

 

Јавна набавка
Набавка горива за грејање обликована по партијама
ЈН број: 404-12-4/2016-01
План набавки: 1.1.2
Дана: 05.09.2016.
Рок за достављање понуда: 06.10.2016. до 11:00 часова

ПАРТИЈА 1: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕL
ПАРТИЈА 2: УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ  НИСКОСУМПОРНО ГОРИВО СПЕЦИЈАЛНО - МАЗУТ NSG-S

 

Јавна набавка услуга: Превоз ученика основних и средњих школа и студената са територије општине Мали Иђош у линијском или ванлинијском јавном превозу за школску 2016/17 годину
ЈН број: 404-11/2016-01
План набавки: 1.2.9
Дана: 22.07.2016.
Рок за достављање понуда: 06.09.2016. до 11:00 часова

 

Јавна набавка мале вредности
Набавка електричне енергије
ЈН број: 404-10/2016-01
План набавки: 1.1.6
Дана: 22.07.2016.
Рок за достављање понуда: 04.08.2016. до 11:00 часова

 

Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка радова: Спољно уређење трга испред Дома културе у Малом Иђошу - 1. фаза
ЈН број: 404-8/2016-01
План набавки: 1.3.2
Дана: 19.07.2016.
Рок за достављање понуда: 01.08.2016. до 11:00 часова

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У ЛИНИЈСКОМ ИЛИ ВАНЛИНИЈСKОМ ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ- АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Набавка погонског горива за службене аутомобиле обликована у три партије:

ПАРТИЈА 1: безоловни бензин БНБ 95
ПАРТИЈА 2: еуро дизел
ПАРТИЈА 3: ТНГ гас

ЈН број: 404-3/2016-01
План набавки: 1.1.3

 

ЈАВНА НАБАВКА :
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-4/2016-01
План набавки: 1.1.1

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-5/2016-01

План набавки: 1.1.4

Извођење радова на реализацији пројекта изградње и опремања Бунара Б-4 и повезивања  на центарлни водоводни систем насеља Мали Иђош 

Јавна набака мале вредности набавка електричне енергије

Јавна набавка – грађевинског материјала по програму за стварање и побољшање услова становања породицама интерно расељених лица

Јавна набавка – успостављање хотспот локација општине Мали Иђош

Јавна набавка – система видео надзора раскрсница општине Мали Иђош

 Јавна набавка мале вредности набавка финансисјких услуга – краткорочног кредита

 Јавна набавка мале вредности набавка тнг-гаса за потребе општине Мали Иђош

Јавна набавка мале вредности набавка погонског горива за потребе општине Мали Иђош

Поступак јавне набавке мале вредности 

Израда геодетских подлога за потребе израдеглавног пројекта реконструкције водоводне мреже насеља Фекетић

Извођење радова на реализацији пројекта изградње и опремања бунара БЛ-1 на изворишту насеља Ловћенац

ЈАВНА НАБАВКА Извођење радова на реализацији пројекта изградње и опремања Бунара Б-4:

Повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор на постојећи бунар 

 ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА- ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У МАЛОМ ИЂОШУ

Јавна набака мале вредности
Путничког аутомобила за потребе геронтолошке службе

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ
Набавка погонског горива за службене аутомобиле обликована у три партије:   

  • ПАРТИЈА 1: безоловни бензин БНБ 95
  • ПАРТИЈА 2: еуро дизел
  • ПАРТИЈА 3: ТНГ гас
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ
Набавка горива за грејање обликована по партијама:

  • ПАРТИЈА 1: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕL
  • ПАРТИЈА 2: УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ  НИСКОСУМПОРНО ГОРИВО СПЕЦИЈАЛНО -МАЗУТ NSG-S

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА :
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА-услуге :
ПОСТАВЉАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА ЗА ГЛАСАЊЕ У САЛУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 404-7/2015-01

ЈАВНА НАБАВКА 
УСЛУГЕ КАТАСТАРСКОГ КЛАСИРАЊА ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ПРЕМЕРА
у  К.О. Ловћенац и К.О Фекетић
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 404-13/2015-01

ЈАВНА НАБАВКА – СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА,
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ГЛАВНИМ РАСКРСНИЦАМА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-17/2015-01

 

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА изградња сервисне саобраћајнице у индустријског зони – 1. фаза изградње
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-6/2015-01

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:
ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 404-25/2015-01

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-24/2015-01


НАБАВКА ДОБАРА:
НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТАВА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-27/2015-01
План набавки: 1.1.17


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА:
Изградња трибина, заштитне ограде, свлачионица, 
као и постављање подлоге за терен и набавка пратеће опреме,
све у склопу отвореног кошаркашког терена у Ловћенцу
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 
404-29/2015-01


ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


ЈАВНА НАБАВКА-услуге :
ПОСТАВЉАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА ЗА ГЛАСАЊЕ У САЛУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 404-7/2015-01


ЈАВНА НАБАВКА – СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА,
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ГЛАВНИМ РАСКРСНИЦАМА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-17/2015-01


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:
УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И СЕРВИСА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА И ДРУГЕ СРОДНЕ УСЛУГЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 404-18/2015-01


НАБАВКА ДОБАРА:
НАБАВКА ФИТНЕС ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ
ФИТНЕС ПАРКА НА ОТВОРЕНОМ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-20/2015-01


НАБАВКА ДОБАРА СА УСЛУГОМ :
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ И ОЗВУЧЕЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛОМ ИЂОШУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-21/2015-01


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА изградња сервисне саобраћајнице у индустријској зони – 2. фаза изградње
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр.
404-22/2015-01