SrpskiСрпскиMagyar
03.12.2020. Четвртак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Завршене јавне набавке - 2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ВОДОВОДА У НАСЕЉУ МАЛИ ИЂОШ
ЈН број: 404-27/2017-01
План набавки: 1.2.8
Дана: 28.12.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Набавка путничког аутомобила путем лизинга
ЈН број: 404-26/2017-01
План набавки: 1.1.7
Дана: 26.12.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности: Услуге стручног надзора над извођењем радова на енергетској санацији и реконструкцији крова зграде здравства Пр+1+Пк - Дом здравља „Др. Мартон Шандор“ Мали Иђош
ЈН број: 404-25/2017-01
План набавки: 1.2.7
Дана: 26.12.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА Пр+1+Пк - ДОМ ЗДРАВЉА „ДР.МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ
ЈН број: 404-24/2017-01
Дана: 22.12.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Набавка путничког аутомобила путем лизинга
ЈН број: 404-23-4/2017-01
План набавки: 1.1.7
Дана: 08.12.2017.

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности услуга
Израда планских докумената за реаговање у ванредним ситуацијама за Општину Мали Иђош
ЈН број: 404-22/2017-01
Дана: 07.11.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набака мале вредности добара: Набавка путничког аутомобила путем лизинга
ЈН број: 404-21/2017-01
План набавки: 1.1.7
Дана: 20.09.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈН број: 404-20/2017-01
План набавки: 1.1.5
Дана: 11.09.2017.

 

 

 

 

 


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ :
ОСИГУРАЊА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.
404-18/2017-01
План набавки: 1.2.3
Ознака из општег речника набавки: 66510000- услуге осигурања

 

 

 

 

 


ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:
НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА
ПУТЕМ ЛИЗИНГА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-19/2017-01
План набавки: 1.1.7
Ознака из општег речника набавки:
34110000 –путнички аутомобил

 

 

 

 

 


Јавна набавка
Набавка горива за грејање обликована по партијама:
ПАРТИЈА 1: ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕL
ПАРТИЈА 2: УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКОСУМПОРНО ГОРИВО СПЕЦИЈАЛНО - МАЗУТ NSG-S
ЈН број: 404-17/2017-01
План набавки: 1.1.2
Дана: 22.06.2017.

 

 

 

 

 


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Санација и ојачање коловозног застора у улици Народног Фронта, ЈНА и Јожеф Атиле у Фекетићу
ЈН број: 404-14/2017-01
План набавки: 1.3.4
Дана: 31.05.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион у Фекетићу
ЈН број: 404-15/2017-01
План набавки: 1.3.4
Дана: 25.05.2017.

 

 

 

 

 


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Замена дотрајале столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  предшколских установа у сва три насеља општине
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН број: 404-13/2017-01
План набавки: 1.3.5
Дана: 28.04.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Набавка погонског горива за службене аутомобиле
ЈН број: 404-12/2017-01
План набавки: 1.1.3
Дана: 13.04.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка: Канцеларијског материјала
ЈН број: 404-9/2017-01
План набавки: 1.1.1
Дана: 04.04.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка добара: Репрезентација
ЈН број: 404-8-4/2017-01
План набавки: 1.1.4
Дана: 29.03.2017.

 

 

 

 

 


Јавна набавка радова: Саобраћајно уређење и техничке мере побољшања безбедности саобраћаја кружне раскрснице на државном путу IIA-100 у Фекетићу -расвета и вертикална сигнализација-
ЈН број: 404-6/2017-01
План набавки: 1.3.1
Дана: 08.02.2017.