SrpskiСрпскиMagyar
01.12.2020. Utorak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

28.05.2018.28.05.2018.

Na inicijativu građana Lovćenca Savet za bezbednost saobraćaja opštine Mali Iđoš doneo je odluku o postavljanju još 10 usporivača saobraćaja u Lovćencu.

Usporivači saobraćaja su postavljeni u zoni škole i zabavišta: dva u ulici Save Kovačevića, dva u ulici Đure Strugara i jedan u ulici Vuka Karadžića. Takođe, postavljen je po jedan u ulici Sime Šolaje, u ulici Sutjeska, kod stadiona FK Njegoš u ulici Blaža Orlandića i dva u ulici Bude Tomovića.

U narednim danima biće postavljena prateća vertikalna i horizontalna signalizacija.25.05.2018.

U petak, 25. maja 2018. godine, u 11.00 časova, u holu Pokrajinske vlade, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručiće ugovor Marku Laziću, predsedniku opštine po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini raspisanom u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.

Odobren je projekat vrednosti 5.226.600 dinara, u kome APV učestvuje sa 2.090.640 dinara.25.05.2018.

U centru Lovćenca, povodom dana nezavisnosti Crne Gore, svečano je otvorena kancelarija Nacionalog saveta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji. U okviru otvaranja organizovana je i izložba slika "Crna Gora 1914-1918 kroz objektiv Bele Maćašovskog".

Pored predstavnika Nacionalog saveta crnogorske nacionalne manjine otvaranju su prisustvoli čelnici opštine Mali Iđoš i pripadnici crnogorske nacionalne zajednice iz cele Srbije.

Prisutnima se obratio predsednik Nacionalnog saveta Miodrag Becić koje pozdravio sve prisutne i zahvalio se opštinskoj upravi Mali Iđoš koja je pomogla da se realizuje otvaranje kancelarije u Lovćencu.

Izvor: mojabackatopola.rs22.05.2018.

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat 5 i člana 7.2. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 5 u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenog između Komesarijata za nzbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. (predhodni naziv: "JUP - Istraživanje i razvoj" d.o.o" a u daljem tekstu: JUP) i opštine Mali Iđoš (u daljem tekstu: Opština Mali Iđoš), broj: 9-9/582 (KIRS); 12988 (JUP); 016-61/16-01 (JLS) od 06.10.2016. godine, i člana 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o nzbeglicama ("Službeni glasnik PC", broj: 18/92, "Službeni list SRJ", broj: 42/02 - SUS i "Službeni glasnik RS", broj: 30/10). Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala dana 10.05.2018. godine donosi

ODLUKU
o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova21.05.2018.

Svojim potpisom podržite borbu protiv zagađenja reke Krivaje

https://www.peticije24.com/krivaja21.05.2018.

Putem Konkursa za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine lokalna samuprava je obezbedila sredstva za kupovinu aktivnih zvučnika i bežičnih mikrofona za sve vrtiće u našoj opštini. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice je obezbedio 113.000 dinara dok je opština učestvovala sa 40.000 dinara.

Marko Lazić, predsednik opštine, Zoltan Kerekeš, zamenik predsednika i predstavnici lokalne samouprave posetili su vrtiće i svečano im predali opremu na korišćenje.18.05.2018.

U petak 18. maja održan je radni sastanak u opštini Mali Iđoš na temu "Romi u opštini Mali Iđoš" koji je iniciran od strane predstavnika romskog civilnog sektora, koordinatora i pedagoškog asistenta.

Predsednik opštine Marko Lazić koji je otvorio radni sastanak zajedno sa pokrajinskom poslanicom Jelenom Jovanović saslušali su predstavnike romske zajednice. Pokrajinska poslanica je pohvalila aktivnosti koje opština Mali Iđoš realizuje kada je u pitanju romska populacija iz Maloiđoške opštine i aktivnosti koje realizuju sve tri različite konfesije romske populacije, a sve sa ciljem da romska populacija živi bolje u opštini Mali Iđoš. Ono što je plan za budućnost da opština Mali Iđoš usvoji lokalni akcioni plan za Rome i da se aktivno uključi u rešavanje problematike stanovanja izolovanih romskih naselja istakao je predsednik Marko Lazić. Na sastanku je dogovorena i preduzeta zajednička akcija čišćenja romskog naselja u Malom Iđošu od strane romske i neromske zajednice. Na sastanku je učešće uzela i predstavnica pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine Živana Živanović koja je govorila o važnosti obrazovanja romske populacije.18.05.2018.

Na osnovu člana 31. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 18.05.2018. godine donela je

DEKLARACIJU
POVODOM ZAGAĐENjA REKE KRIVAJE NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ

Član 1.

Skupština opštine Mali Iđoš izražava zabrinutost zbog sve intenzivnijeg zagađenja reke Krivaje. Krivaja je najduža autohtona Vojvođanska reka od 109 kilometara čiji se izvori i ušće nalaze na tlu Autonomne Pokrajine Vojvodine. Reka je postala kanal otpadnih voda. Industrijske i otpadne vode prevazišle su kapacitete vodenih tokova. Voda nije u stanju da razgradi otpadne materijale. Problem zagađenja ne odnosi se samo na zagađenje vode već utiče i na kvalitet vazduha. Izazovi se javljaju usled isključivo profitne i potrošačke orijentacije privatnih preduzeća i prekomernog korišćenja raspoloživih prirodnih resursa. Ustav Republike Srbije propisuje da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštenje o njenom stanju, svako a posebno su Republika Srbija i autonomna pokrajina odgovorne za zaštitu životne sredine i svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu. Opštinska uprava opštine Mali Iđoš se obratila pokrajinskom inspektoru zaštite životne sredine i zatražila je obaveštenje o preduzetim merama u vezi zagađenja vodotoka reke Krivaje. Opština Mali Iđoš je podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici protiv n.n. izvršioca zbog izvršenja krivičnog dela zagađenja životne sredine. Mesna zajednica Mali Iđoš, Mesna zajednica Lovćenac i Mesna zajednica Feketić organizovale su skupljanje potpisa u znak protesta protiv zagađenja reke Krivaje.  Zahtevamo od Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine utvrđivanje kvaliteta vode na teritoriji celog vodotoka reke, registrovanje zagađivača i utvrđivanje stepena zagađenosti. Zahtevamo od Javno vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad donošenje akcionog plana za Krivaju. Predlažemo Vladi Republike Srbije da izmenom važeće Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje skrati privatnim preduzećima predviđeni krajnji rok za implementaciju akcionih planova. Mnoštvo faktora utiče na to da se zagađenje nastavlja na uštrb građana i reke Krivaje. Cilj je da o najvećoj izvornoj vojvođanskoj reci govorimo kao o potencijalu za razvoj turizma, ribolova i sistema navodnjavanja a ne kao o crnoj tačci na ekološkoj mapi Evrope. Rešavanje problema zagađenja treba da bude primer uspešnog zajedničkog delovanja države i privrede.

Član 2.

Ovlašćuje se Predsednik opštine Mali Iđoš za obraćanje državnim organima, pokrajinskim organima, međunarodnim institucijama, institucijama Evropske Unije i medijima radi zaštite reke Krivaje.

Član 3.

Ova Deklaracija se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.18.05.2018.

Svečanim programom u izvođenju Crnogorskog kulturno prosvjetnog društva “Princeza Ksenija” u centru Lovćenca je obilježen Dan nezavisnosti Crne Gore.

Manifestaciju je uveličala višečlana delegacija Privredne komore Crne Gore koju je predvodio predsjednik Vlastimir Golubović. Obraćajući se prisutnim Golubović je istakao da će u narednom periodu država Crna Gora intezivirati napore da se u ekonomskom smislu poboljša položaj crnogorske zajednice u Vojvodini.

Na poziv organizatora, ispred opštine Mali Iđoš, manifestaciji su prisustvovali Marko Lazić, predsednik opštine i Siđi Ištvan, predsednik skupštine opštine.

Izvor: CKPD “Princeza Ksenija”