SrpskiСрпскиMagyar
04.12.2020. Petak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

05.11.2018.

Udruženje "Naš Život", danas je Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Lovćencu, poklonilo 20 novih đačkih stolica.

"Nadamo se da će na njima sedeti odlični ali i dobri učenici, kao i oni manje dobri. Primerni ali i oni koji su življi po prirodi, oni koji jedva čekaju početak časa ali i oni koji će zaspati malo na njima. :) Mi koji smo u njoj proveli detinjstvo, tu smo koliko nam to mogućnosti dozvoljavaju, da je čuvamo i uvek kroz njena vrata uđemo sa onim osmehom koji nas vrati u najlepše vreme... đačko doba. :)" - rekao je predsednik udruženja Zlatko Popović.02.11.2018.

Poslednjih 15 godina, zgrada Doma zdravlja u Malom Iđošu bila je u veoma lošem stanju, te je urađena njena rekonstrukcija  vredna 40 miliona dinara.

Poslednjih 15 godina zgrada Doma zdravlja u Malom Iđošu bila je u veoma lošem stanju. Od tri sprata, samo je prizemlje bilo funkcionalno, jer je krov prokišnjavao, a većina prozora nije smela da se otvara iz bezbednosnih razloga. Zahvaljujući sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, ova zgrada nedavno je konačno renovirana.

Više od 12 hiljada stanovnika opštine Mali Iđoš konačno ima adekvatne uslove za redovne preglede i lečenje u Domu zdravlja. Dugoočekivana rekonstrukcija zgrade je najzad završena i ovo je jedna od najvećih investicija opštine u poslednjih 30 godina za koju je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima opredelila gotovo 40 miliona dinara. Sabolč Almaši, lekar opšte medicine, kaže da je zbog dotrajale krovne konstrukcije i vlažnih zidova, čitav poslednji sprat bio izmešten, a da je nebezbedan bio i drugi sprat gde je bila ambulanta opšte medicine.

"Godinama smo imali probleme sa prokišnjavanjem. Hladne su bile sve prostorije, pacijenti su se žalili da je hladno u čekaonicama, a i lekari da je hladno u ambulantama. U nižim temperaturama smo morali smo i jakne da nosimo tokom celog radnog vremena. Kada je duvao vetar, svuda je bila promaja, tako da smo sada baš zadovoljni," rekao je Almaši.

Direktorica Doma zdravlja u Malom Iđošu, Zdenka Vujović, napomenula da je, s obzirom na broj stanovnika, ovo jedan od retkih domova zdravlja gde postoji veliki broj lekara specijalista, kao i da 64 radnika posluje u odličnoj, kolegijalnoj atmosferi, sada svakako i u uslovima kakve i zaslužuju zdravstveni radnici.

Bojana Pejović, pomoćnica direktorice Doma zdravlja koja je zadužena za opšte i pravne poslove, kaže da su se zbog problema sa krovom zgrade i prokišnjavanjem problemi godinama samo gomilali.

"Nama je u ovoj sanaciji najznačajnija popravka krova i zamena spoljne pvc stolarije. Krov je prokišnjavao i oštećen je dobar deo nameštaja, a zbog vlage su i električne instalacije pravile veliki problem. Ovom rekonstrukcijom su ti problemi rešeni i ne samo da imamo lepši izgled zgrade, već imamo i efikasnije grejanje, odnosno hlađenje," istakla je Bojana Pejović.

Najzahtevniji radovi bili su na kompletnoj zameni krovnog pokrivača koji su zajedno sa neophodnom unutrašnjom konstrukcijom i termoizolacijom koštali više od polovine sredstava, odnosno 20 miliona dinara, kaže Imre Halgato, rukovodilac odeljenja za urbanizam u opštini Mali Iđoš.

"Za sada nema problema sa prokišnjavanjem, što je i najveći rezultat ove obnove. Radi zadovoljavanja ispunjavanja sadašnjih tehničkih propisa, fasada je dobila termoizolaciju, istovremeno su zamenjeni i prozori, tako da je termička efikasnost povećana i zadovoljava savremene propise," kaže Imre Halgato.

Koliko je ovo bio zahtevan i ozbiljan projekat govori podatak da je Opština Mali Iđoš još tokom 2017. godine konkurisala za sredstva kod republičke Vlade kako bi se rešio ovaj gorući problem. Projekat je nekoliko puta dorađivan kako bi se obezbedila maksimalna sigurnost, ali i energetska efikasnost objekta, istakao je predsednik opštine Mali Iđoš, Marko Lazić.

"Svi smo jako srećni. Zadovoljni su i zaposleni i pacijenti, a i mi iz lokalne samouprave što je ovako velik posao konačno završen i što dom zdravlja ima bezbednu i sigurnu zgradu. Bilo je potrebno puno truda i strpljenja da se obezbedi sva potrebna dokumentacija i do kraja završi projekat. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je za ove radove obezbedila nešto više od 35 miliona dinara bez pdv-a, a radovi su trajali sedam meseci," rekao je Lazić.

Kako bi se zgrada stara 40 godina približila standardima savremene zdravstvene ustanove postavljen je novi hidrantski vod, ugrađena panik rasveta, kao i instalacije za dojavu požara. Uskoro će i grejni sistemi biti modernizovani priključenjem na gas čime će se postići još veća energetska efikasnost i veća udobnost zaposlenih i pacijenata u zimskom periodu.

Pogledajte video prilog https://youtu.be/05x2ZvsCwZ4

Izvor: rtv.rs01.11.2018.

Krajem prošlog meseca iz AP Vojvodine dobijeno je 5,5 miliona dinara za investiciono održavanje OŠ „Vuk Karadžić“ u Lovćencu. Reč je o radovima na ugradnji stolarije, vodoinstalaterskim radovima i radovima na instalaciji odvoda.01.11.2018.

Udruženje "Naš Život" iz Lovćenca, uz podršku Opštine Mali Iđoš i Mesne zajednice Lovćenac, svojim idejama, angažovanjem i radom, omogućilo je da se u centru Lovćenca, kao i uz pešačku stazu prema Malom Iđošu postave nove klupe za sedenje.

"Ličnim radom, mladi Lovćenčani su uredili tribine košarkaškog terena u ciglani, omogućili nabavku materijala za popravku terena za mali fudbal. Ono što je najvažnije, školi smo omogućili da dobiju nove dvorišne klupe za odmor đaka, 20 novih stolica za učionice, mreže za golove i koševe i zaštitnu mrežu iza golova. U narednoj godini imamo još mnogo ideja čija realizacija će biti usmerena za potrebe omladine i najmlađih Lovćenčana", rekao je predsednik udruženja Zlatko Popović.30.10.2018.

U organizaciji Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, a povodom Dana Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine, održan je poetski program za učenike osnovne škole u Lovćencu u domu drugog reona u Lovćencu.

Pesnik iz Berana, Velimir Ralević i glumac iz Podgorice, Dejan Đonović, izveli su mališanima osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Lovćencu program pod nazivom „Poetski čas za djecu“ i tom prilikom podeli veliki broj svojih zbirki poezije za decu, dok je glumica Jovana Todorović iz Budve, uz pratnju Dijane Todorović na gitari, priredila „Veče poezije crnogorskih pjesnika“.

Organizatori se zahvaljuju opštini Mali Iđoš i rukovodstvu osnovne škole „Vuk Karadžić“ koji su pomogli da se pomenuti program realizuje.

Izvor: mojacrnagora.rs30.10.2018.

Povodom učestalih kratkih nestanaka struje na jednu, dve sekunde, koji znaju da se dese i po nekoliko puta u toku dana na području naše opštine, na inicijativu građana Opštinsko veće se obratilo Javnom preduzeću "Elektroprivreda Srbije". U celosti prenosimo dopis i odgovor EPS-a.

***

DOPIS OPŠTINE MALI IĐOŠ

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće dana 18.09.2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK

Član 1.

Opštinsko veće opštine Mali Iđoš obraća se Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ i traži obaveštenje za sve učestalije nestanak struje na teritoriji opštine Mali Iđoš. Ovlašćuje se Opštinska uprava opštine Mali Iđoš za dalju komunikaciju.

Član 2.

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko veće
Br.: 06-39-1/2018-01
Dana: 18.09.2018. godine
Mali Iđoš

Predsednik Opštinskog veća
Marko Lazić

***

ODGOVOR EPS DISTRIBUCIJE

EPS DISTRIBUCIJA
Ogranak Elektrodistribucija Subotica
Subotica, Segedinski put 22-24
Datum: 26.09.2018.
Broj: 87.2.0.0.-D.07.09-274966/2-18

Opština Mali Iđoš
Opštinsko veće
ul. Glavna br. 1
24321 Mali Iđoš

Predmet: Odgovor na Zaključak Opštinskog veća opštine Mali Iđoš od 18.09.2018.

Poštovani,

Na osnovu analize rada distributivnog sistema na području opštine Mali Iđoš, ustanovljeno je da su postojali neplanirani i planirani prekidi u snabdevanju električnom energijom. Svi planirani prekidi su uredno najavljeni, neplanirani prekidi nastaju usled događaja koji nisu mogli biti predviđeni u distributivnom sistemu. Ogranak Elektrodistribucija Subotica planski obavlja sve radove na održavanju energetskih objekata ili radova na proširenju sistema i ni jedan potrošač nije imao prekid isporuke električne energije duže od dozvoljenog perioda prema zakonskoj regulativi. Prema Uredbi o isporuci i snabdevanju električnom energijom definisan je maksimum, a ni jedan potrošač nije ni blizu navedenog ograničenja. Napominjemo da smo imali više planskih radova u ovoj godini i zbog radova i aktiviranja dva objekta na teritoriji opštine Mali Iđoš, objekti su „STS-28“ Mali Iđoš i „STS-11P Futura“ Feketić.

Želimo da naglasimo da po pitanju sigurnosti snabdevanja električnom energijom nije moguće garantovati 100% pouzdanost napajanja. Ovo je u skladu sa odredbama Uredbe o isporuci i snabdevanju električnom energijom definisanim u članu 26. „Operator sistema može, bez prethodne najave, privremeno ograničiti ili prekinuti isporuku električne energije korisnicima sistema zbog kvara u sistemu, ili preopterećenja i drugih nepredviđenih slučajeva, u trajanju do dva sata. Izuzetno, operator sistema može bez prethodne najave ograničiti ili prekinuti isporuku korisnicima sistema i duže od dva sata, u slučajevima dejstva više sile i u drugim nepredviđenim slučajevima koje operator sistema nije mogao predvideti ili čije posledice ne može otkloniti".

Zbog napred navedenog Elektrodistribucija Subotica ne može garantovati da i u budućnosti neće dolaziti do prekida u snabdevanju električnom energijom. Takođe napominjemo da na osnovu Pravila o radu distributivnog sistema tačka 2.3.5 „na korisniku je odgovornost da ugradi dodatnu opremu u svoj objekat u cilju zaštite tehnološkog procesa za slučaj pojave poremećaja u distributivnoj mreži".

Molim Vas ako imate konkretne primedbe na rad elektrodistributivnog sistema da nas upozorite, u interesu je i nas kao operatora distributivnog sistema da imamo informacije i da obezbedimo što kvalitetnije snabdevanje i sa što manje prekida svim kupcima.

S poštovanjem,
Direktor ED Subotica
Stevan Bakić29.10.2018.

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
SO MALI IĐOŠ
Opštinska uprava
Br: 612-4/2018-03
Dana: 29.10.2018.

Na osnovu čl. 15.,16. stav 5., 24. stav 2. i 40. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, broj:37/14 i 54/14 dr. Odluka, 37/16 i 29/17) i člana 10. Odluke o regresiranju studenata u AP Vojvodini („Službeni list APV“, broj:1/2013 i 5/2017), a po ugovoru o regresiranju prevoza studenata iz budžeta APV za 2018.g. koji je pod brojem 142-451-401/2018-02 od 23. aprila 2018.g. zaključen između APV – Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i opštine Mali Iđoš, opština Mali Iđoš raspisuje:

KONKURS
za regresiranje troškova studenata u međumesnom saobraćaju (studenti putnici)

Dokumenti za preuzimanje:

 

Na crnogorskom jeziku:

REPUBLIKA SRBIJA –  AP VOJVODINA
SO MALI IĐOŠ
Opštinska uprava
Br:   612-4/2018-03
Dana: 29.10.2018.g.

Na osnovu čl. 15.,16. stav 5., 24. stav 2. i člana 40. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, broj:37/14 i 54/14 dr. Odluka, 37/16 i 29/17) i člana 10. Odluke o regresiranju studenata u AP Vojvodini („Službeni list APV“, broj:1/2013 i 5/2017), a po ugovoru o regresiranju prevoza studenata iz budžeta APV za 2018.g. koji je pod brojem 142-451-401/2018-02 od 23. aprila 2018.g. zaključen između APV – Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost i opštine Mali Iđoš, opština Mali Iđoš raspisuje:

KONKURS
za regresiranje troškova studenata u međumjesnom saobraćaju (studenti putnici)

Dokumenti za preuzimanje:26.10.2018.

Prigodnim programom obeležen je Dan Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, 26. oktobra u Vrbasu, u sali bioskopa „Jugoslavija“.

Svečanoj akademiji prisustvovali su konzul Republike Crne Gore gdin Miodrag Kankaraš, predstavnik Ministrastva državne uprave i lokalne samouprave gdin Vlado Radulović, predsednik opštine Vrbas Milan Glušac, predsednik opštine Mali Iđoš gdin Marko Lazić, članovi Nacionalnog savjeta i drugi uvaženi gosti, kao i pripadnici crnogorske zajednice i poštovaoci iste.

Program je otpočeo intoniranjem himni Republike Srbije i Republike Crne Gore u izvođenju dječijeg hora Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ iz Vrbasa. Prisutne je zatim pozdravio Ljubiša Simović predsednik Privremenog organa upravljanja NS kojom prilikom je uručio skromne poklone konzulu Republike Crne Gore u Srbiji, predstvaniku MDULS, predsednicima opština Vrbas i Mali Iđoš, direktoru Kulturnog centra Vrbas za ukazanu podršku i saradnju sa crnogorskom zajednicom i Nacionalnim savjetom.

Program je nastavljen recitalom učenika OŠ "P.P. Njegoš". Po završetku svečanog dela programa najavljena je premijera scenskog prikaza „Spomenik srca mog“ reditelja Fuada Tabudžića urađena po istinitom događaju iz crnogorske istorije.

Izvor: mojacrnagora.rs25.10.2018.

Izašao je sedmi broj Informatora opštine Mali Iđoš.

Besplatan štampani primerak Informatora može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru, mesnim zajednicama...

Besplatni elektronski primerak Informatora može se preuzeti sa stranice sajta "Bilten".22.10.2018.

Bespovratna sredstva namenjena razvoju turizma na teritoriji AP Vojvodine, a dodeljena su konkursom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Opština Mali Iđoš je konkursila sa projektom za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje parka ispred Doma kulture u Malom Iđošu, za koji su odobrena sredstva od 390.000 dinara.

Marko Lazić, predsednik opštine, danas je u Pokrajinskoj vladi potpisao ugovor o dodeli sredstava sa Ivanom Đokovićem, potpredsednikom Pokrajinske vlade i pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam.