SrpskiСрпскиMagyar
30.11.2020. Ponedeljak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Groblje u Malom Iđošu prešlo u javnu svojinu opštine Mali Iđoš
23.11.2018.

Opština Mali Iđoš je otkupila groblje u Malom Iđošu koje je bilo u vlasništvu Rimokatoličke župe "Sveta Ana" - Mali Iđoš. Za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu opštine Mali Iđoš, Opština će isplatiti ukupno 105.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti Rimokatoličkoj župi "Sveta Ana" - Mali Iđoš u tri jednake godišnje rate.

Ovom odlukom se omogućava da groblja u sva tri naselja budu u javnoj svojini opštine Mali Iđoš i da se poveri JP "Komunal" Mali Iđoš da istima upravlja, održava ih i obavlja sahrane. Stav je i opštine Mali Iđoš i Rimokatoličke župe "Sveta Ana" iz Malog Iđoša da postojeće javno preduzeće koje posluje na području opštine Mali Iđoš ima sve materijalne, tehničke i stručne mogućnosti da preuzme upravljanje grobljima, kao i da je u obostranom interesu da groblja u Malom Iđošu pređu u javnu svojinu opštine Mali Iđoš. Interes Opštine Mali Iđoš da pribavi navedene nepokretnosti je da svim korisnicima na području opštine obezbedi iste uslove korišćenja komunalnih usluga, kao i da omogući neometano funkcionisanje javnog preduzeća čiji je osnivač.