SrpskiСрпскиMagyar
30.11.2020. Ponedeljak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Drugi rebalans budžeta
09.11.2018.

Budžet povećan za 28 miliona dinara.

„Usled priliva dodatnih sredstva iz republike i pokrajine radi se druga korekcija budžeta ove godine. Na osnovu toga budžet je povećan za 28 miliona dinara, a bilo je dodatnih sredstava iz našeg budžeta za oko 1,12 odsto“,rekao je Silard Baranji,rukovodilac finansija, na sednici SO Mali Iđoš, održanoj 9.novembra.

Do korekcje budžeta za tekuću godinu došlo je usled priliva sredstva i od Komesarijata za izbegla i raseljena lica, a pristigla su i sredstva iz Pokrajine iz tekućih rezrevi u visini od oko 5,5 miliona dinara za sanaciju sanitarnog čvora u O.Š. „Vuk Karadžić“, rekao je Silard Baranji, šef za finansije. Danilo Dabović, načelnik Opštinske uprave obavestio je odbornike o proceduri koja se mora sprovesti na izradi Statuta opštine, kao i o formiranju Komisije koja će raditi na izradi nacrta u skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Zoran Pustahija, Opštinski pravobranilac je obrazlagao potrebu pribavaljanja javne svojine na groblju koje je do sada bilo u posedu Rimokatoličke crkve Sveta Ana, koja će usvajanjem odluke od strane odbornika predati ovu svojinu na upravljanje opštini, zapravo JKP“Komunal“ iz Malog Iđoša, po ceni od 105 hiljada evra koje će opština uplaćivati na rate, a po uplati prve, već može preuzeti groblje. I sledeća odluka ticala se prenosa prava javne svojine na pokretnim stvarima koje su u svojini maloiđoške opštine i njihovom otuđenju. Reč je o odluci, koja se odnosi na tehničke aparate poput dregera, alko testa i slično, koji se dodeljuju saobraćajnoj policiji na upotrebu. Naredna odluka koja je usvojena ticala se otuđenja nepokretnosti opštine u vrednosti oko 1.244 evra u korist SPC, na posedu gde je crkva već izgrađena i nakon usvajanja odluke ovaj verski objekat stiče pravo na upotrebnu dozvolu. Odbornici SO Mali Iđoš, dali su saglasnot na izveštaj i program PU „Petar Pan“ iz Malog Iđoša. Nakon obrazloženja Ištvana Šarkezia, sekretara SO data je saglasnot i na dopune statuta Biblioteke Mali Iđoš i njene ogranke u Lovćencu i Feketiću. Ištvan Siđi, predsednik SO obrazložio je potrebu razrešenja dva člana Komisje za planove, a potom su izabrani novi, Tot Nandor, elektroinženjer i Predrag Vujinović, mašinski inženjer.