SrpskiСрпскиMagyar
2020.11.01. Vasárnap

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásra való jogosultság
2020.08.28.

Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 37/2020 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. augusztus 28-án közzéteszi a következő

NYILVÁNOS HIRDETÉST

 

általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásra való jogosultság elismerésére a 2020/2021 tanévben

 

I.

Kishegyes község a Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és középiskolás tanulók  útiköltségéhez járul hozzá:

 1. A.               Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulás, akik rendszeresen utaznak lakóhelyüktől az iskoláig a tanításon való részvétel céljából

 

Az útiköltséghez való hozzájárulás feltételei:

 1. rendszeres tanulója az általános iskolának vagy középiskolának;
 2. lakóhelye Kishegyes község területén van.

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra.

A/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS:

 1. Jogosultsági  kérelem - (letölthető Kishegyes község honlapjáról, vagy átvehető az  ügyfélszolgálatnál);
 2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a tanuló a középiskola vagy általános iskola tanulója;
 3. A tanuló vagy a szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata;
 4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;

A/2 A külön kategóriákhoz tartozó tanulók részére mellékelendő dokumentáció- KÜLÖN:

 1. A szociális segélyben részesülő tanuló, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolja a szociális segélyről szóló, érvényben lévő, jogerős végzés fénymásolatát.
 2. A 2019/2020 tanév Vuk-díjasai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma fénymásolatát is.
 3. A 2019/2020 tanév generáció diákjai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett  csatolják az ezt bizonyító igazolást is.
 4. A 4,50 feletti és 5,00 átlageredménnyel rendelkező középiskolás diákok illetve a 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező általános iskolás diákok, a jelen hirdetés A/1 pontjábanban említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolai bizonyítványuk fénymásolatát, illetve a 8. osztályos bizonyítvány fénymásolatát az eredeti példányt pedig fel kell mutatni az eljárást végző hivatali személynek.
 5. Azok az általános iskolás és középiskolás tanulók, akik családi pótlékra jogosultak, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a családi pótlék jogosultságáról szóló jogerős, érvényben lévő végzés fénymásolatát.

 

MEGJEGYZÉS: A tanuló csak egyik kategória alapján jogosult hozzájárulásra.

II.

 

Az említett költségekhez való hozzájárulás az általános iskolások és középiskolások számára, az iskolaév folyamán történik (9 hónap), a nyári és téli szünidőt kivéve.

III.

A dokumentációt személyesen kell átadni, vagy postai úton eljuttatni Kishegyes község Községi közigazgatása részére (Szeghegyen és Bácsfeketehegyen a helyi irodákban), cím: Kishegyes község, Fő u. 32., 24321 Kishegyes;

A kérelmeket 2020. augusztus 28-tól 2020. szeptember 27-ig lehet átadni.

A jogosultságról és a költségekhez való hozzájárulás magasságáról az illetékes osztály dönt, a teljes dokumentáció átvételétől számított 15 napon belül.

Szerb Köztársaság

Kishegyes község

Községi tanács                                                                                      Marko Lazić

Szám: 06-38-3/2020-01

Kelt: 2020. augusztus 28-án                                                                 KT elnöke