SrpskiСрпскиMagyar
2020.10.30. Péntek

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

2020.08.28.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број: 840-1-6/2020

Дана: 28.08.2020.год.

М а л и   И ђ о ш

              На основу члана 43. Закоиа о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број 37/20):  Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 6. редовној седници од 28.08. 2020.године доноси

Н А Р Е Д Б У

I.

  1. 1.      Приликом одржавања јавпих културно-уметничких догађаја у затвореиом простору дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отворсном простору, дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

  1. 2.      Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у угоститељским као и ноћним клубовима на територији општине Мали Иђош, организују радно време на период од 06:00 до 24:00 часа уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.
  2. 3.      Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, минимаркети и др.) иврше услуге да радно време организују у периоду од 06.00 до 24.00 часа, уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

             4.Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска комунална инспекција, МУП Републике Србије – Полицијска станица Мали Иђош и други законом задужени органи.

 

II.

Ова Наредба ступа на снагу одмах.

 

III

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“, и путем средстава јавног информисања.

 

  

                                                                       Командант Штаба за ванредне ситуације

                                                                                   општине Мали Иђош

                                                                                         Марко Лазић